Kommuner, som offentliga enheter med uppgift att administrera och betjäna lokala samhällen, har ett särskilt ansvar att upprätthålla integritet, öppenhet och allmänhetens förtroende. En av mekanismerna för att uppnå detta är att införa en klagomålskanal.

Är det obligatoriskt för kommuner att ha en klagomålskanal?

Svaret är ja. På ett liknande sätt som

företag

Dessutom måste kommunerna ha en kanal för klagomål.

Dessutom är det viktigt att skilja denna kanal från traditionella klagomåls- eller förslagslådor. Detta är ett specifikt instrument för rapportering av oegentligheter eller olagligt beteende inom kommunen, vilket möjliggör tidig upptäckt och förebyggande av eventuella överträdelser.

Tillämpliga bestämmelser

De viktigaste bestämmelserna som styr klagomålskanalen i kommunfullmäktige är följande

Direktiv (EU) 2019/1937

även känt som visselblåsardirektivetDirektiv. Vidare den

spanska lagen om skydd för visselblåsare

av korruption, som anpassar det europeiska direktivet till den spanska rättsliga ramen.

Dessutom syftar båda lagstiftningarna till att skydda visselblåsare och säkerställa en korrekt hantering av klagomål.

Mål för kanalen för visselblåsare

Denna kanal har flera syften, till exempel att upptäcka och förebygga oegentligheter, skydda visselblåsare från olagligt beteende och främja en efterlevnadskultur. Generellt sett är det ett verktyg som kompletterar andra initiativ, t.ex.

policy för företagens sociala ansvar

och företagets program för

program för efterlevnad

.

Kanalegenskaper

Kanalen bör vara lättillgänglig inte bara för anställda i stadshuset utan för alla medborgare som vill lämna in ett klagomål. Klagomål kan vara skriftliga eller muntliga och måste garantera den klagandes konfidentialitet. Dessutom måste kanalen förvaltas av en

Dataskyddsombud (DPO)

eller av en särskild opartisk grupp.

Implementering av kanalen i stadshuset

För att inrätta klagomålskanalen måste kommunen:

  1. Definiera kommunikationsmedel.
  2. Utse en ansvarig person eller ett ansvarigt team.
  3. Skapa en förordning och ett åtgärdsprotokoll.
  4. Upprätthålla ett register över alla klagomål och informera allmänheten om deras existens.

Slutsats

Kommuner har ansvar och skyldighet att införa en visselblåsarkanal för att säkerställa integriteten och transparensen i sin verksamhet. På så sätt stärker de allmänhetens förtroende och främjar en efterlevnadskultur.

Relaterade ämnen

compliance en empresas. Canal de denuncias

Trusty Free
Gratis programvara för visselblåsare

Säker efterlevnad av EU:s direktiv om visselblåsare och USA:s lagstiftning om visselblåsare.

Direkt. Försäkring. Inga komplikationer.


FÅ Trusty Free!

Du kan också registrera dig för Trusty direkt via WordPress:


wordpress whistleblower hotline