I en alltmer reglerad och transparent värld har organisationer, oavsett om de är företag, kommuner eller branschorganisationer, ett ansvar att inrätta system för rapportering av oegentligheter. Inom denna struktur framstår visselblåsarkanalen som ett centralt element. Låt oss se hur det förhåller sig med yrkessammanslutningar och deras rättsliga krav.

Varför behöver branschorganisationer en visselblåsarkanal?

Yrkesorganisationer, som är offentligrättsliga företag, är skyldiga att inrätta en klagomålskanal. I motsats till vad som gäller för företagens visselblåsarkanal är det inte antalet medlemmar eller anställda som gör den obligatorisk, utan dess rättsliga karaktär.

Detta genomförande stärker inte bara företagets policy för

policy för socialt ansvarstagande

utan är också avgörande för att följa lagstiftningen.

Den

Lag 2/2023

även känd som Whistleblower Protection Act, är den lag som reglerar dessa kanaler i yrkesorganisationer.

Denna lag är inte bara i linje med det

europeiska direktivet om visselblåsning

utan syftar också till att skydda visselblåsare, även kända som ”visselblåsare”från eventuella repressalier.

Egenskaper och fördelar med visselblåsarkanalen

Viktiga egenskaper hos denna kanal är dess tillgänglighet, möjligheten att rapportera anonymt och skyddet av visselblåsarens identitet. Implementeringen av denna kanal är inte bara en rättslig skyldighet, utan den erbjuder också

fördelar

när det gäller öppenhet och förtroende.

Dessutom kan kanalen hanteras internt eller via en extern leverantör. Det externa alternativet, som t.ex.

extern klagomålskanal

är mer tillrådligt, eftersom det tenderar att förenkla och påskynda processen, vilket säkerställer efterlevnad av

efterlevnad

och backas upp av expertisen hos en

compliance officer

.

Steg för genomförande och risker med att inte göra det

För att skapa denna kanal måste branschorganisationerna:

 1. Bestäm hur klagomål ska hanteras.
 2. Utse en systemansvarig.
 3. Skapa ett

  protokoll

  och regler.
 4. Registrera inkomna klagomål.
 5. Utse ett

  dataskyddsombud (DPO)

  .

 6. Kommunicera visselblåsarkanalen både internt och externt.

Underlåtenhet att uppfylla dessa skyldigheter kan leda till

påföljder

betydande, i synnerhet böter på upp till 1 miljon euro.

Slutsats

Yrkesförbund, liksom andra organisationer, har ett tydligt ansvar för att inrätta transparenta och effektiva klagomålsmekanismer. Dessa verktyg främjar inte bara integritet, utan skyddar även visselblåsare och säkerställer efterlevnad av lagar och regler.

Relaterade ämnen

compliance en empresas. Canal de denuncias

Trusty Free
Gratis programvara för visselblåsare

Säker efterlevnad av EU:s direktiv om visselblåsare och USA:s lagstiftning om visselblåsare.

Direkt. Försäkring. Inga komplikationer.


FÅ Trusty Free!

Du kan också registrera dig för Trusty direkt via WordPress:


wordpress whistleblower hotline