Den oberoende Whistleblower skyddsmyndighet är det organ som inrättats i Spanien för att säkerställa en rättvis och säker process för visselblåsare.

Visselblåsare har framför allt haft en avgörande roll när det gäller att avslöja skandaler inom den offentliga och privata sektorn i flera länder.

Uppgifter för den oberoende myndigheten för skydd av visselblåsare

 1. Hantering av den externa kanalen: Myndigheten har ansvaret för att hantera den externa klagomålskanalen, i enlighet med bestämmelserna i lag 2/2023
 2. Skyddsåtgärder: Vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda visselblåsaren.
 3. Deltagande i utarbetandet av förordningar: Den agerar på ett rådgivande sätt vid utarbetandet av förordningar som direkt påverkar dess behörighet.
 4. Utdömande av påföljder: I enlighet med

  sanktionsförfaranden

  och påföljderna för de överträdelser som fastställs i

  lagen

  .
 5. Rekommendationer och riktlinjer: Utformar kriterier och bästa praxis för att säkerställa efterlevnad av rättsliga standarder.

Rådgivande kommittén

Ordförandeskapet för myndigheten stöds av den rådgivande kommittén för skydd av uppgiftslämnare. Denna kommission består av företrädare för olika statliga organ och juridiska experter. Även om de beslut som fattas av kommissionen inte är bindande spelar de en avgörande roll när det gäller att ge råd till ordförandeskapet.

Sanktionering av makt

Myndigheten får införa sanktioner mot offentliga och privata enheter i fall där överträdelser överskrider gränserna för mer än en autonom gemenskap. Det är framför allt myndighetens ordförande som ansvarar för att dessa påföljder utdöms.

Kanal för kommunikation

Den
rapporteringskanal
kan alla individer rapportera överträdelser eller brott. Därför kan dessa rapporter lämnas in anonymt eller inte, vilket garanterar konfidentialitet vid alla tidpunkter.

Efter att ha registrerat klagomålet utvärderar myndigheten dess giltighet och fattar ett obestridligt beslut om huruvida den ska fortsätta med utredningsprocessen. Enheten strävar efter att upprätthålla en öppen kommunikation med visselblåsaren och att alltid upprätthålla konfidentialitet och datasäkerhet.

Slutsats

Inrättandet av den oberoende myndigheten för skydd av visselblåsare visar Spaniens engagemang för öppenhet och kampen mot korruption. Den tillhandahåller en säker kanal för dem som vill rapportera oegentligheter och garanterar deras skydd och en rättvis process.

Relaterade ämnen

EU DIRECTIVE whistleblower law. Ley 2/2023

Trusty Free
Gratis programvara för visselblåsare

Säker efterlevnad av EU:s direktiv om visselblåsare och USA:s lagstiftning om visselblåsare.

Direkt. Försäkring. Inga komplikationer.


FÅ Trusty Free!

Du kan också registrera dig för Trusty direkt via WordPress:


wordpress whistleblower hotline