Att ha en modell för visselblåsarkanaler är avgörande för att hantera etiska och efterlevnadsmässiga utmaningar i företag. Framför allt innebär en korrekt implementering juridiska och organisatoriska överväganden.

Grundläggande krav för en visselblåsarkanal

 1. Öppenhet: Kanalförfarandet bör vara klart definierat. Viktigast av allt är vad som kan rapporteras, hur det ska formaliseras och vilket organ som ska hantera varje del av processen. I enlighet med principerna för ett program för efterlevnad.
  Därför bör varje steg (mottagande, utredning, sanktionsbedömning och verkställighet) utföras av ett annat organ för att säkerställa opartiskhet.
 2. Tillgänglighet: Arbetstagarna ska kunna nå kanalen från olika enheter och i princip enkelt kunna lämna in sina klagomål.
 3. Kommunikation: Det är viktigt att informera medarbetarna om kanalens existens, användning och egenskaper. Framför allt hur skyddet av visselblåsarens identitet garanteras, i linje med de riktlinjer som fastställts av

  Lag om skydd för visselblåsare

  .

 4. Skydd och konfidentialitet: Skyddet för både visselblåsaren och den rapporterade måste garanteras. På samma sätt undviker man vedergällning och falska anklagelser. När det är i linje med bestämmelserna i

  policy för företagens sociala ansvar

  och den

  oberoende myndighet för skydd av visselblåsare.

 5. Övervakning: Det är mycket viktigt att införa indikatorer som gör det möjligt att bedöma och utvärdera kanalens prestanda.
 6. Skydd av personuppgifter: Framför allt måste företagen garantera sekretessen för
  sekretess för uppgifter om
  för visselblåsare och svarande, och säkerställa deras skydd.

Införande av en kanal för visselblåsare

Efter att ha definierat kanalpolicyn och det organ som ska hantera klagomålen måste utan tvekan implementeringsfasen följa. Här kommer kanalen att utformas på grundval av en

Modell för klagomål

kanalspecifik modell kommer regelverket att fastställas och processerna att definieras.

Det är viktigt att kanalen kommuniceras till hela företaget, särskilt genom utbildning i hur den används och genom att regelverket offentliggörs. Dessutom är det viktigt att genomföra en kontinuerlig uppföljning, övervakning och utvärdering av dess resultat genom indikatorer.

Slutsats

Att skapa en effektiv visselblåsarkanal är ett viktigt steg för alla företag som vill bedriva sin verksamhet med integritet och transparens. Att säkerställa skydd för visselblåsare och tillhandahålla ett tydligt och tillgängligt sätt att rapportera är avgörande för att upprätthålla förtroendet bland de anställda och säkerställa att eventuella oegentligheter identifieras och hanteras på lämpligt sätt.

Relaterade ämnen

compliance en empresas. Canal de denuncias

Trusty Free
Gratis programvara för visselblåsare

Säker efterlevnad av EU:s direktiv om visselblåsare och USA:s lagstiftning om visselblåsare.

Direkt. Försäkring. Inga komplikationer.


FÅ Trusty Free!

Du kan också registrera dig för Trusty direkt via WordPress:


wordpress whistleblower hotline