Kanaler för visselblåsning : Telefon verser Personligen

Vi har redan skrivit om vilka typer av whistleblowing-kanaler ett företag behöver ha. I den här bloggserien tittar vi närmare på dessa två olika typer av visselblåsarkanaler.

Telefonkanal för visselblåsning

Telefonlinjer, oavsett om de är interna eller externa, bör ta hänsyn till flera faktorer för att öka effektiviteten. Otillräckliga callcenter med outbildade operatörer som saknar flerspråkskompetens kan avskräcka från rapportering.

När röstmeddelandesystem används för rapportering krävs extra försiktighetsåtgärder. Visselblåsarens röst kan oavsiktligt avslöja dennes identitet.

En visselblåsarkanal via telefon bör omfatta följande:

  • Ett särskilt avgiftsfritt nummer
  • Flerspråkigt stöd i tillämpliga fall
  • Tillgänglighet utanför ordinarie kontorstid
  • Mänskliga operatörer som kan få fram viktig information, bygga förtroende och relationer
  • Säkra operatörsplatser för ökad sekretess
  • Säkerställde samtycke innan samtal med visselblåsare spelades in.

Visselblåsning i person

Vid personliga samtal är det viktigt att de hålls på en plats där sekretess kan garanteras. En fördel med detta sätt att rapportera är dock att ett direkt samtal med visselblåsaren gör det möjligt att samla in mer användbar information och samtidigt bygga upp förtroende och en god relation. EU:s lagstiftning om visselblåsning gäller även när rapporteringen sker personligen.

Trusty erbjuder omedelbara, säkra och huvudvärksfria visselblåsarkanaler för små och medelstora företag. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig att byta till vår webbaserade plattform.


Läs mer på


Kostnadsfri lösning