En säker och pålitlig Visselblåsarsystem.

Ställ in din visselblåsarkanal så att den följer lagen och främjar en kultur av öppenhet och integritet.

EFTERLEVNAD PÅ ETT ENKELT SÄTT

Betrodda av 3 500+ företag som deras leverantör av programvara för visselblåsning. Ligger i ett högsäkerhetsdatacenter i Tyskland, certifierat enligt ISO 27001-standarden.

Spela videoklipp

Grundat av experter på regelefterlevnad

Flerspråkig - omfattar alla EU-språk

Bra användarupplevelse för administratörer och användare

FÖLJA GÄLLANDE REGLER

Policy för visselblåsning

Med Trusty får du visselblåsarpolicyer som har utarbetats av våra efterlevnadsexperter i enlighet med kraven i EU:s direktiv om skydd för visselblåsare och standarden ISO 37002. De har också granskats och justerats av våra partneradvokatbyråer för att säkerställa att de överensstämmer med respektive lokal lagstiftning.

Funktioner

Intuitiva instrumentpaneler

Ssnabbt och enkelt in din programvara för visselblåsning. Öppna ärenden för rapporter som tas emot via andra kanaler, välj mellan olika diagram på instrumentpanelen.

Obegränsat antal användare, rapporter och diskutrymme

Våra betalplaner har obegränsat antal användare med olika rollbaserade behörigheter. Skapa obegränsat med rapporter och använd obegränsat med diskutrymme.

Kraftfull ärendehantering

Hantera åtkomst till ärenden med olika användarroller. Sök enkelt efter innehåll i alla ärenden från en och samma plats. Exportera statistik till en Excel-fil. Använd funktioner i appen som utformats av experter på efterlevnad för att kategorisera och utvärdera rapporter på ett effektivt sätt.

Anpassning

Lägg till din logotyp, ändra färger och typsnitt med ditt eget varumärke. Ladda upp dina policyer till landningssidan. Växla mellan anonym och icke-anonym rapportering. Lägg till rapportering av kränkningar av mänskliga rättigheter och miljö i leverantörskedjan.

Lokalisering

visselblåsarsystem stöder alla EU-språk. Visselblåsarpolicyn på lokala språk har granskats av partneradvokatbyråer för att säkerställa att de överensstämmer med nationell lagstiftning. För närvarande tillgänglig för Tyskland, Italien, Tjeckien och Slovakien.

Hantering av lagring och påminnelser

Ställ in en anpassad påminnelse och missa aldrig en uppgift som är relaterad till en ärendefil igen. Definiera en lagringsperiod för ett ärende och radera det permanent när det har löpt ut.

Krypterad och konfidentiell

En offentlig visselblåsarportal och en säker inkorg för vidare konfidentiell kommunikation. Ett intuitivt ärendehanteringsverktyg för den utsedda svararen.

Efterlevnad

Med Trusty kan du självklart uppfylla EU:s visselblåsardirektiv och GDPR till 100 %.

Säker

Hosting i ett högsäkerhetsdatacenter i Tyskland, certifierat enligt ISO 27001-standarden. Reguljära penetrationstester från tredje part. Säker SSL-kryptering.

Starta din 14-dagars gratis provperiod av BUSINESS PLAN

Betrodda över hela världen sedan 2016

Vad våra kunder säger om G2

Dokument

Se vårt databehandlingsavtal, användarvillkor, penetreringstest och annan relevant dokumentation.

VANLIGA FRÅGOR

Alla organisationer inom EU med fler än 50 anställda måste följa EU:s direktiv om skydd för visselblåsare. Denna förordning fastställer obligatoriska rapporteringsförfaranden som gör det möjligt för anställda och allmänheten att rapportera kunskap om missförhållanden.

Gratis Plan är tillgänglig för företag med färre än 10 anställda. Om du har fler behöver du Business Plan. Vi erbjuder 14 dagars gratis provperiod.
Om du vill prova de betalda funktionerna kan du välja Business Plan även om du har färre än 10 anställda.

Med Trusty får du en generisk visselblåsarpolicy på engelska och lokaliserade visselblåsarpolicyer som granskats av lokala advokatbyråer för att säkerställa att de överensstämmer med respektive nationell lagstiftning. De senare finns tillgängliga för Tyskland, Italien, Spanien, Tjeckien och Slovakien.

Policyn för visselblåsning omfattar följande ämnen:

  • vem policyn gäller för (personkrets)
  • vad som ska rapporteras (materiell omfattning)
  • hur man rapporterar
  • Hur behandlas rapporter
  • repressalier och skydd för visselblåsare mot dem
  • hur länge sparas rapporterna

Varje visselblåsarpolicy har utarbetats av experter på efterlevnad i enlighet med kraven i EU:s direktiv om skydd för visselblåsare och riktlinjerna i den internationella standarden ISO 37002 om ledningssystem för visselblåsare.
Lokaliserade visselblåsarpolicyer har granskats av partneradvokatbyråer för att säkerställa att de överensstämmer med respektive nationell lagstiftning.

Ja. Trusty har avancerad kryptering och ligger i ett ISO-certifierat datacenter med hög säkerhet i Tyskland, certifierat enligt ISO 27001-standarden och tillhandahållet av Hetzner Online GmbH. Den pen-testas regelbundet.

Du kan konfigurera din interna visselblåsarsystem, inklusive den intuitiva adminpanelen, på mindre än 5 minuter.

Registrera dig för en 14-dagars gratis testperiod

eller använda ett WordPress-plugin

Registrera dig Vi erbjuder också ett Gratis Plan emang för organisationer med upp till 10 anställda

REQUEST DOCUMENT