Vilka är kraven för en visselblåsarkanal?

Förutom att tillhandahålla tydlig och lättillgänglig information om användningen av interna kanaler för visselblåsning, föreskriver EU:s direktiv om visselblåsning att organisationer ska tillhandahålla sådan information även om förfarandena för att rapportera externt till behöriga myndigheter. Den beskriver de krav som en kanal måste uppfylla för att enheten ska vara förenlig med lagen.

Kanalen för visselblåsning måste vara

  1. identifierad,
  2. implementerad,
  3. kommunicerat och
  4. underhålls.

De tillgängliga rapporteringskanalerna måste vara synliga och tillgängliga, så att visselblåsare lätt kan hitta och använda dem. Därför beror valet av lämplig typ av visselblåsarkanal på de individuella omständigheterna i en organisation. En webbaserad rapporteringskanal kan vara lämplig för ett IT-företag där de flesta anställda arbetar bakom en dator varje dag, men det kanske inte är det bästa alternativet för ett tillverkningsföretag där de flesta anställda arbetar i en fabrik eller för en icke-statlig organisation som arbetar i icke-utvecklade regioner. Kommunikationen av tillgängliga rapporteringskanaler bör följa samma tillvägagångssätt.

Den bästa metoden är att inte förlita sig på en enda typ av rapporteringskanal, utan att öppna så många som möjligt och låta visselblåsarna välja vilken de känner sig mest bekväma med att använda. Detta är en av många anledningar till att vi erbjuder Trusty som en kostnadsfri lösning för företag med färre än 250 anställda.

På Trusty vet vi att det låter mer komplicerat än det faktiskt är att uppfylla dessa krav. Ju mer komplext ämnet låter, desto mer kan våra konkurrenter ta betalt för sin whistleblowing-lösning. På Trusty har vi utvecklat en billig metod för att uppfylla kraven i EU:s visselblåsardirektiv.

Kontakta oss om du vill veta mer om vår kostnadsfria och omedelbara visselblåsarkanal. Om du redan betalar för en visselblåsarplattform kan vi hjälpa dig att byta! Trusty är omedelbart, säkert och utan huvudvärk.


Läs mer på


Kostnadsfri lösning