Begreppet compliance inom företag beror bland annat på de ökande utmaningarna när det gäller regler och ansvar. Men vad är egentligen den
efterlevnad
eller regelefterlevnad och hur påverkar det företagen?

Definition av efterlevnad

Framför allt efterlevnad är den uppsättning förfaranden och god praxis som företag använder för att identifiera och klassificera de operativa och rättsliga risker som de står inför. Även att upprätta interna mekanismer för att förebygga, hantera, kontrollera och reagera på dessa risker. I grund och botten handlar det om att säkerställa att ett företag följer alla lagar och förordningar som gäller för dess verksamhet.

Olika typer av efterlevnad

Det finns flera specifika typer av
efterlevnad
bland annat:

 • Penal
 • Skatt
 • Finansiell
 • Laboral
 • Miljö
 • Teknisk
 • För förebyggande av penningtvätt
 • För sport
 • och cybersäkerhet

Ett företag kan välja att införa en eller flera av följande typer av efterlevnadsåtgärder

eller helt enkelt välja ett övergripande system för efterlevnadshantering.

Viktigast av allt är
ledningssystem för regelefterlevnad
som omfattar alla de efterlevnadsrisker som företaget kan ställas inför.

Påföljder och konsekvenser

Företag som underlåter att uppfylla sina efterlevnadskrav utsätter sig uppenbarligen för allvarliga påföljder och

sanktioner

.

I Spanien, till exempel, straffades företag med mer än 2,45 miljarder euro fram till 2020 för att inte ha ett adekvat program på plats. Påföljderna kan variera från böter till förlust av verksamhet eller tillfällig diskvalificering.

Exempel på brott och påföljder inkluderar:

 • Olaglig handel med organ eller transplantation av organ: Böter på tre till fem gånger den erhållna vinsten.
 • Brott relaterade till kärnenergi och joniserande strålning: Böter på två till fem år.
 • Smuggling: Böter på två till fyra gånger värdet av de insmugglade varorna.

Framtiden för efterlevnad i Spanien

Reformer och lagar som LO 1/2015 har moderniserat regleringen av juridiska personers ansvar i Spanien. Dessa lagar inför system med friande och lindrande domar och främjar självreglering från företagens sida. I detta sammanhang har siffran för program för
efterlevnad
blir avgörande. Framför allt främjar detta verktyg en försiktighetskultur inom företagen, vilket förhindrar att brott begås och skyddar deras rykte.

Efterlevnad och dataskydd

Ett av de känsligaste områdena inom
efterlevnad

är dataskydd. I och med genomförandet av den allmänna

dataskyddsförordningen (GDPR) och LOPDGDD

i Spanien har företagen ett ansvar för att skydda sina användares personuppgifter och respektera deras rättigheter.

Fördelarna med en visselblåsarkanal

Att ha en
kanal för visselblåsare
är inte bara en skyldighet utan även en fördel. Det är uppenbart att dessa kanaler stärker företagskulturen, främjar öppenhet och undviker eventuella rättsliga påföljder. Dessutom kan de vara värdefulla verktyg inom specifika områden, t.ex. förebyggande av penningtvätt.
Särskilt
förebyggande av penning tvätt eller skydd av minderåriga i utbildnings- och idrottsenheter.

Slutsats

I dagens affärsvärld är regelefterlevnad av avgörande betydelse. Det säkerställer att företagen verkar inom de rättsliga ramarna och skyddar såväl organisationer som deras kunder och anställda.

Relaterade ämnen

compliance en empresas. Canal de denuncias

Trusty Free
Gratis programvara för visselblåsare

Säker efterlevnad av EU:s direktiv om visselblåsare och USA:s lagstiftning om visselblåsare.

Direkt. Försäkring. Inga komplikationer.


FÅ Trusty Free!

Du kan också registrera dig för Trusty direkt via WordPress:


wordpress whistleblower hotline