För Responsible Business är integritet och affärsetik grundläggande pelare. För att garantera dessa principer har det blivit avgörande för organisationer att införa en visselblåsarkanal. Denna mekanism är viktig inte bara för att hantera oegentligheter, utan också som en central komponent i en effektiv
efterlevnad
.

Vad är en visselblåsarkanal och varför är den viktig för ansvarsfullt företagande?

Via visselblåsarkanalen kan anställda och andra berörda parter rapportera oegentligheter anonymt. Oavsett om de väljer att etablera en

intern klagomålskanal

eller en som hanteras av en tredje part, är det lika viktigt att säkerställa dess effektivitet och konfidentialitet.

Engagemanget för etiska metoder stärker inte bara företagets image utan är också en återspegling av företagets policy för socialt ansvar.

Företagets policy för socialt ansvar

av företagets policy för socialt ansvar.

Ansvarsfullt företagande: Steg för att implementera en visselblåsarkanal

 • Upprätta kommunikationsvägar: Oavsett om det handlar om en onlineplattform, telefon eller postadress är det viktigt att säkerställa konfidentialitet och anonymitet.
 • Utse en ansvarig person: Oavsett om det är en enskild person eller ett team är det viktigt att utse någon som ansvarar för att ta emot och utvärdera klagomål. Denna person kan till exempel vara Compliance officer av företaget.
 • Utarbeta en förordning: Definierar uttryckligen regler och förfaranden för kanalen, från vilka fakta som kan rapporteras till vilka rättigheter de inblandade parterna har.
 • Definiera processen för bearbetning: Du behöver ett protokoll Ett protokoll behövs för att vägleda utredningen och lösningen av klagomål, eventuellt inklusive eventuella sanktioner.
 • Registerhållning: Dokumenterar alla klagomål, utredningar och beslut. Framför allt användningen av

  specialiserad programvara


  kan underlätta denna process.

 • Utse ett dataskyddsombud (DPO): Säkerställer korrekt behandling av personuppgifter i linje med det obligatoriska dataskyddet

  obligatoriskt dataskyddsombud

  .

 • Marknadsföring av kanalen: Skapa en särskild avdelning på företagets webbplats för visselblåsarkanalen och se till att den är lättillgänglig.

Betydelsen av whistleblowing i företaget:

Visselblåsning, även känt som whistleblowing

visselblåsning

är avgörande för att upprätthålla affärsintegriteten.

EU-direktiv 2019/1937

kräver uttryckligen att visselblåsarkanaler inrättas i företag med 50 eller fler anställda. Men även de som inte är skyldiga att ha en sådan kan dra nytta av den konkurrensfördel som det innebär att visa att man arbetar för etik och ansvarstagande.

Slutsats

Företag som värnar om transparens och affärsetik bör överväga att införa en visselblåsarkanal. På så sätt kan de stärka sin ställning på marknaden och främja en arbetsmiljö där integritet och ärlighet värdesätts.

Registrera ditt företag hos

Trusty

för att implementera en kompatibel, enkel och kostnadsfri visselblåsarkanal.

Gratis
i din organisation omedelbart.

Relaterade ämnen

eu whistleblower directive

Trusty Free
Gratis programvara för visselblåsare

Säker efterlevnad av EU:s direktiv om visselblåsare och USA:s lagstiftning om visselblåsare.

Direkt. Försäkring. Inga komplikationer.


FÅ Trusty Free!

Du kan också registrera dig för Trusty direkt via WordPress:


wordpress whistleblower hotline