La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, conocida como ‘Ley Whistleblowing’, establece en el primer apartado de su artículo 10 cuáles son las entidades del sector privado obligadas a implementar un sistema interno de información (empresas con 50 o más trabajadores, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, entre otros).

Po drugi strani pa drugi odstavek istega člena določa, da lahko družbe, za katere ne velja obveznost iz prvega odstavka 10. člena, vzpostavijo lasten informacijski sistem, če upoštevajo določbe zakona.
Ta podjetja imajo na voljo številne oblike za izvajanje kanalov poročanja: spletna platforma, pošta, telefon, poštni predal ali celo oseba, izbrana za upravljanje tovrstnega poročanja. Vse pa morajo izpolnjevati določene minimalne zahteve, ki jih predpisuje zakonodaja:

Kakšne so zahteve glede pritožbenega kanala?


Informacije: Postopek kanala mora biti jasno opredeljen. S protokolom določite osebo, odgovorno za obravnavo pritožb, in korake, ki jih je treba izvesti v vsakem pritožbenem postopku.


Vsem zainteresiranim podjetjem se priporoča, da vzpostavijo več kot en kanal za prijavo nepravilnosti, tako da lahko delavci nepravilnosti prijavijo pisno ali ustno, pri čemer se glede na okoliščine posameznega podjetja določi najprimernejši model sistema.
Če se podjetje odloči imenovati notranjega vodjo (ali vodje) za prijavo nepravilnosti, je treba o njegovem imenovanju in razrešitvi v vsakem primeru obvestiti neodvisni organ za zaščito prijaviteljev nepravilnosti. Poleg tega bo morala ta oseba opravljati nekatere minimalne naloge, kot so pošiljanje obvestil, vzdrževanje komunikacije s pritožnikom in posredovanje ustreznih informacij državnemu tožilstvu, če je prijavljeno dejanje predmet pritožbe, ter druge naloge.

Družba se lahko odloči, da bo imenovala kolegijski organ za upravljanje kanala za prijavo nepravilnosti, vendar mora v skladu z drugim odstavkom člena 8 izbrati zaposlenega, ki bo upravljal in obdeloval komunikacijo s tem organom.

Dostopnost: Kanal(-i) za prijavo nepravilnosti mora(-jo) biti v celoti dostopen(-i) vsakemu delavcu, ne glede na to, ali dela v pisarni ali od doma. Vsi delavci morajo imeti enako pravico do prijave nepravilnosti v podjetju.

Katere druge zahteve veljajo za kanal za pritožbe?

Komunikacija: Podjetje mora zaposlenim jasno sporočiti, da je bil vzpostavljen kanal za prijavo nepravilnosti, navesti postopek in varnost, ki jo bo zagotavljal tistim zaposlenim, ki želijo uporabljati sistem.

Zaupnost in varnost: zaupnost in zaščita pritožnika morata biti zagotovljeni ves čas: ob vložitvi pritožbe, med obdelavo in pri komunikaciji s pristojnimi organi ali oblastmi. Vsi podatki in informacije, ki jih posreduje prijavitelj, morajo biti vedno varni in zaupni.

Priporoča se več kot en kanal za poročanje.

Opozoriti je treba, da morajo tudi hčerinske družbe multinacionalnih skupin s poslovno dejavnostjo v Španiji izpolnjevati zahteve iz prvega oddelka člena 10 zgoraj navedenega zakona.


Vsem zainteresiranim podjetjem se priporoča, da vzpostavijo več kot en kanal za prijavo nepravilnosti, tako da lahko delavci nepravilnosti prijavijo pisno ali ustno, pri čemer se glede na okoliščine posameznega podjetja določi najprimernejši model sistema.


Če se podjetje odloči imenovati notranjega vodjo (ali vodje) za prijavo nepravilnosti, je treba o njegovem imenovanju in razrešitvi v vsakem primeru obvestiti neodvisni organ za zaščito prijaviteljev nepravilnosti. Poleg tega bo morala ta oseba opravljati nekatere minimalne naloge, kot so pošiljanje obvestil, vzdrževanje komunikacije s pritožnikom in posredovanje ustreznih informacij državnemu tožilstvu, če je prijavljeno dejanje predmet pritožbe, ter druge naloge.

Družba se lahko odloči, da bo imenovala kolegijski organ za upravljanje kanala za prijavo nepravilnosti, vendar mora v skladu z drugim odstavkom člena 8 izbrati zaposlenega, ki bo upravljal in obdeloval komunikacijo s tem organom.

Preberite več v našem blogu: