Model kanala za prijavitelje je ključnega pomena za reševanje etičnih izzivov in izzivov skladnosti v podjetjih. Predvsem pa njegovo pravilno izvajanje vključuje pravne in organizacijske vidike.

Bistvene zahteve za kanal za prijavitelje nepravilnosti

 1. Preglednost: Postopek kanala mora biti jasno opredeljen. Najpomembneje je, kaj se lahko poroča, kako je treba to formalizirati in kateri organ bo upravljal posamezne dele postopka. V skladu z načeli program skladnosti.
  Zato bi moral vsak korak (prejem, preiskava, ocena sankcij in izvrševanje) opraviti drug organ, da se zagotovi nepristranskost.
 2. Dostopnost: Delavci morajo imeti možnost dostopa do kanala z različnih naprav in v bistvu enostavno predložiti svoje pritožbe.
 3. Komunikacija: Ključnega pomena je, da zaposlene obvestite o obstoju, uporabi in značilnostih kanala. Predvsem pa, kako je zagotovljena zaščita identitete žvižgača v skladu s smernicami, ki jih je določil

  Zakon o zaščiti žvižgačev

  .

 4. Zaščita in zaupnost: Zagotovljena mora biti zaščita prijavitelja in prijavljenega. Prav tako se izogibajte maščevanju in lažnim obtožbam. Če je v skladu z določbami

  politika družbene odgovornosti podjetij

  in

  neodvisni organ za zaščito žvižgačev.

 5. Spremljanje: Pomembna je uvedba kazalnikov, ki omogočajo ocenjevanje in vrednotenje uspešnosti kanala.
 6. Varstvo podatkov: Predvsem morajo podjetja zagotoviti zaupnost podatkov.
  zaupnost podatkov
  žvižgačev in obdolžencev ter zagotoviti njihovo zaščito.

Izvajanje kanala za prijavitelje nepravilnosti

Po opredelitvi politike kanalov in organa, ki bo upravljal pritožbe, mora nedvomno slediti faza izvajanja. Pri tem bo kanal zasnovan na podlagi

model pritožb

za posamezen kanal modela, vzpostavljeni bodo predpisi in opredeljeni procesi.

Bistveno je, da se o kanalu obvesti celotno podjetje, zlasti z usposabljanjem za njegovo uporabo in objavo predpisov. Poleg tega je ključnega pomena, da se stalno spremlja, spremlja in ocenjuje njegova uspešnost s pomočjo kazalnikov.

Zaključek

Vzpostavitev učinkovitega kanala za prijavo nepravilnosti je na splošno bistven korak za vsako podjetje, ki želi delovati pošteno in pregledno. Zagotavljanje zaščite žvižgačev ter jasnih in dostopnih načinov poročanja je bistvenega pomena za ohranjanje zaupanja med zaposlenimi in zagotavljanje, da se morebitne nepravilnosti odkrijejo in ustrezno obravnavajo.

Sorodne teme

compliance en empresas. Canal de denuncias

Trusty Free
Brezplačna programska oprema za žvižgače

Zanesljiva skladnost z direktivo EU o žvižgačih in ameriško zakonodajo o žvižgačih.

Takojšnje. Zavarovanje. Brez zapletov.


DOBIJTE TRUSTY Free!

V program Trusty se lahko prijavite tudi neposredno prek spletnega mesta WordPress:


wordpress whistleblower hotline