Koncept skladnosti v podjetjih je med drugim posledica vse večjih izzivov v zvezi s predpisi in odgovornostmi.. Toda kaj je v resnici
skladnost
ali skladnost s predpisi in kako vpliva na podjetja?

Opredelitev skladnosti

Predvsem skladnost je skupek postopkov in dobrih praks, ki jih podjetja sprejmejo za prepoznavanje in razvrščanje operativnih in pravnih tveganj, s katerimi se soočajo. Prav tako vzpostaviti notranje mehanizme za preprečevanje, upravljanje, nadzor in odzivanje na ta tveganja. V bistvu gre za zagotavljanje skladnosti podjetja z vsemi zakoni in predpisi, ki veljajo za njegovo poslovanje.

Vrste skladnosti

Obstaja več posebnih vrst
skladnosti
med njimi so:

 • Penal
 • Davek
 • Finančni
 • Laboral
 • Okolje
 • Tehnološki
 • Za preprečevanje pranja denarja
 • Za šport
 • in kibernetska varnost

Podjetje se lahko odloči za eno ali več naslednjih vrst skladnosti

ali pa se preprosto odloči za celovit sistem upravljanja skladnosti.

Najpomembnejše je, da
sistem upravljanja skladnosti
ki zajema vsa tveganja glede skladnosti, s katerimi se lahko sooča.

Sankcije in posledice

Podjetja, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti glede skladnosti, se očitno izpostavljajo resnim kaznim in

sankcijam

.

V Španiji so bila na primer podjetja do leta 2020 kaznovana z več kot 2,45 milijarde evrov, ker niso imela ustreznega programa. Kazni lahko segajo od denarnih kazni do izgube posla ali začasne prepovedi opravljanja dejavnosti.

Primeri prekrškov in kazni vključujejo:

 • Nezakonita trgovina z organi ali njihovo presajanje: Višina globe je od tri- do petkratnik pridobljenega dobička.
 • Kazniva dejanja, povezana z jedrsko energijo in ionizirajočim sevanjem: Kazen od dveh do petih let.
 • Kontrabanda: Kazen v višini od dveh do štirih vrednostnih razredov tihotapljenega blaga ali trgovskega blaga.

Prihodnost skladnosti v Španiji

Reforme in zakoni, kot je zakon št. 1/2015, so posodobili ureditev odgovornosti pravnih oseb v Španiji. Ti zakoni uvajajo sisteme oprostitev in omilitev ter spodbujajo samoregulacijo podjetij. V tem kontekstu je številka program
skladnost
postane bistvenega pomena. To orodje predvsem spodbuja kulturo previdnosti v podjetjih, preprečuje kazniva dejanja in varuje njihov ugled.

Skladnost in varstvo podatkov

Eno najbolj občutljivih območij v
skladnosti .

je varstvo podatkov. Kljub temu je z izvajanjem splošnega

o varstvu podatkov (GDPR) in LOPDGDD

v Španiji so podjetja odgovorna za zaščito osebnih podatkov svojih uporabnikov in spoštovanje njihovih pravic.

Prednosti kanala za prijavitelje

Če želite imeti
kanal za prijavitelje
ni le obveznost, ampak tudi prednost. Ti kanali očitno krepijo kulturo podjetja, spodbujajo preglednost in preprečujejo morebitne pravne sankcije. Poleg tega so lahko dragocena orodja na posebnih področjih, kot je preprečevanje pranja denarja.
Zlasti preprečevanje pranja denarja
ali zaščita mladoletnikov v izobraževalnih in športnih ustanovah.

Zaključek

Skladnost je v današnjem poslovnem svetu bistvenega pomena. Zagotavlja, da podjetja poslujejo v skladu s pravnim okvirom, in ščiti organizacije ter njihove stranke in zaposlene.

Sorodne teme

compliance en empresas. Canal de denuncias

Trusty Free
Brezplačna programska oprema za žvižgače

Zanesljiva skladnost z direktivo EU o žvižgačih in ameriško zakonodajo o žvižgačih.

Takojšnje. Zavarovanje. Brez zapletov.


DOBIJTE TRUSTY Free!

V program Trusty se lahko prijavite tudi neposredno prek spletnega mesta WordPress:


wordpress whistleblower hotline