Pravilnik o kanalih za prijavitelje je bistvena sestavina današnjih organizacij in podjetij. Zagotavljanje varnega in preglednega kanala, prek katerega lahko ljudje brez strahu izrazijo svoje pomisleke. Prepoved povračilnih ukrepov je temelj etičnega in učinkovitega upravljanja.

Kaj je pravilnik o kanalu za obveščanje o nepravilnostih?

Politika kanala za prijavitelje se nanaša na dokument, ki določa splošna načela in postopke, povezane z notranjim sistemom poročanja ali kanalom za prijavitelje v podjetju ali organizaciji. Zlasti njegova objava zagotavlja, da lahko vsakdo, ne glede na njegovo razmerje s podjetjem, dostopa do teh informacij in razume, kako deluje.

Politika obveščanja o nepravilnostih je bistvenega pomena za spodbujanje okolja, v katerem se zaposleni počutijo samozavestno pri poročanju o sumljivih ali neprimernih dejavnostih ali praksah.


Več o notranjem sistemu poročanja

.

Ali je uvedba te politike obvezna?

Odgovor je pritrdilen. Je bistvenega pomena, zato je njena obvezna narava določena v pravu
zakonu o kanalu za prijavitelje.

Predvsem pa je ključno orodje za podjetja, ki želijo ohraniti varno in etično delovno okolje.

Predvsem podjetja z več kot 50 zaposlenimi morajo sprejeti ta kanal in objaviti svoje politike.

Ključne vsebine pravilnika o kanalu za obveščanje o nepravilnostih

Zakon določa, da mora kanalska politika vključevati vsaj splošna načela in

kanalskega postopka.

Vendar mnoga podjetja to vsebino razširijo, da zagotovijo jasnejše in podrobnejše razumevanje postopka. Priporočena struktura bi lahko vključevala:

 • Uvod: Razlogi za izvajanje kanala in cilji politike.
 • Področje uporabe: Vključevanje: predvsemdoloča, kdo lahko obsodi in je lahko obsojen ter katere vrste dejanj ali praks se lahko obsodijo.
 • Splošna načela: Na splošnobi lahko med drugim vključevala dostopnost, preglednost, dobro vero in zaščito žvižgačev.
 • Postopek: Postopek: opisuje, kako se pritožbe sprejemajo, obdelujejo in zaključujejo.
 • Zaščitni ukrepi: Zlasti zapritožnike in osebe, ki jih je pritožba ovadila ali jih je prizadela.
 • Pregled politike: Okoliščine, v katerih se bo politika pregledala in posodobila.
 • Varstvo podatkov: Zagotavlja, da podjetje spoštuje predpise o varstvu podatkov, in po potrebi ima

  [delegado de protección de datos]
  .

Razvoj politike kanala za obveščanje o nepravilnostih

Razvoj politike je vsekakor ključni korak v procesu uvajanja informacij o žvižgačih.

pritožb.

Pred pripravo osnutka je treba jasno opredeliti vidike, kot so komunikacijske poti in

komunikacijski kanali.

Pred pripravo osnutka pa je treba jasno opredeliti ukrepe za varstvo podatkov in imenovanje odgovorne osebe. Ko je to opravljeno, lahko pravilnik objavite na spletni strani podjetja, po možnosti v dostopni obliki, ki jo je mogoče prenesti.

Pri tem ne smete pozabiti, da se je treba o tej politiki in njenem postopku dogovoriti z zakonitimi zastopniki delavcev.

Med prednostmi je zlasti

Trusty+

je vzorec
politika pritožbenih kanalov, ki vam bo pomagala
da jo lahko oblikujete na preprost in učinkovit način.

Zaključek

Pravilnik o prijavljanju nepravilnosti je pomemben sestavni del sodobne organizacijske strukture, ki zagotavlja integriteto in preglednost pri vsakodnevnem poslovanju. Poleg izvajanja je koristno preučiti tudi druga povezana vprašanja, kot so:

Sorodne teme

whistleblower protection laws

Trusty Free
Brezplačna programska oprema za žvižgače

Zanesljiva skladnost z direktivo EU o žvižgačih in ameriško zakonodajo o žvižgačih.

Takojšnje. Zavarovanje. Brez zapletov.


DOBIJTE TRUSTY Free!

V program Trusty se lahko prijavite tudi neposredno prek spletnega mesta WordPress:


wordpress whistleblower hotline