Na poslovnem in organizacijskem področju se poudarja potreba po vzpostavitvi učinkovitih kanalov za obveščanje, ki ne bodo le v skladu s predpisi, temveč bodo tudi orodje za spodbujanje preglednosti in preprečevanje koruptivnih ali neetičnih dejanj. V nadaljevanju je razčlenjen postopek kanala za prijavo nepravilnosti v skladu z veljavnimi predpisi.

Kakšen je postopek za prijavo nepravilnosti?

Postopek kanala za prijavitelje se nanaša na sistematično delovanje tega orodja v podjetjih in javnih subjektih. To orodje je prav tako temeljnega pomena v okviru zakon o zaščiti prijaviteljev korupcije in direktivo EU o obveščanju o nepravilnostih. Pri tem je treba razumeti, da ti kanali niso zgolj sprejemniki informacij, temveč strukturirani sistemi, ki morajo slediti posebnemu protokolu in biti v skladu z

politika družbene odgovornosti podjetij

.

Kako je strukturiran kanal za prijavitelje?

Podjetja, zlasti tista z več kot 50 zaposlenimi, so odgovorna za izvajanje

obvezen kanal za prijavitelje nepravilnosti

.

Predvsem pa mora biti ta kanal strukturiran tako, da je mogoče prijaviti vsako dejanje ali ravnanje, ki je v nasprotju z notranjimi predpisi ali uveljavljenimi zakoni. Kanali za posredovanje pritožb, pisnih ali ustnih, morajo zagotavljati zaupnost in varstvo podatkov, s čimer se spoštujejo določbe

pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO)

.

Pravilno

upravljanje kanalov

vključuje sprejem pritožbe, izdajo potrdila o prejemu, oceno veljavnosti pritožbe in, če je sprejeta, začetek postopka notranje preiskave. Najpomembneje je, da mora celoten postopek nadzorovati

pooblaščenec za skladnost


ki zagotavlja skladnost na vseh stopnjah postopka.

Ali je nujno imeti postopek za obveščanje o nepravilnostih?

Da, in to ne le iz pravnih razlogov, temveč tudi zaradi zagotavljanja vitkega in učinkovitega postopka upravljanja pritožb. Zato lahko slabo upravljan kanal privede do

sankcije


zlasti če ovira postopek pritožbe in preiskave.

Obveščanje o postopku

Da bi kanal za prijavitelje deloval učinkovito, je treba o njegovem obstoju in postopku nujno obvestiti. To je nedvomno mogoče storiti s pravilnikom o kanalih, ki je po možnosti objavljen na spletni strani podjetja. Zato je to ključnega pomena ne le za notranje osebje, temveč tudi za tretje osebe, ki imajo morda dragocene informacije, o katerih lahko poročajo.

Zaključek

Vzpostavitev učinkovitega kanala za prijavitelje nepravilnosti in njegovo ustrezno upravljanje sta danes ključnega pomena. Podjetja morajo zagotoviti, da ti sistemi niso le v skladu s predpisi, temveč tudi prava orodja za zagotavljanje preglednosti in etičnosti.

Sorodne teme

Compliance y Protección de Datos

Trusty Free
Brezplačna programska oprema za žvižgače

Zanesljiva skladnost z direktivo EU o žvižgačih in ameriško zakonodajo o žvižgačih.

Takojšnje. Zavarovanje. Brez zapletov.


DOBIJTE TRUSTY Free!

V program Trusty se lahko prijavite tudi neposredno prek spletnega mesta WordPress:


wordpress whistleblower hotline