Kanali za prijavo nepravilnosti: telefonski ali osebni

Pisali smo že o tem, katere vrste kanalov za prijavo nepravilnosti mora imeti podjetje. V tej seriji blogov si bomo podrobneje ogledali ti dve posamezni vrsti kanalov za obveščanje o nepravilnostih.

Telefonski kanal za prijavo nepravilnosti

Telefonske linije, notranje ali zunanje, morajo upoštevati več dejavnikov za povečanje učinkovitosti. Neustrezni klicni centri z neusposobljenimi operaterji, ki ne znajo govoriti več jezikov, lahko odvračajo od poročanja.

Pri uporabi sistemov za glasovno sporočanje za poročanje so potrebni dodatni previdnostni ukrepi. Glas žvižgača lahko nenamerno razkrije njegovo identiteto.

Telefonski kanal za prijavo nepravilnosti mora vključevati naslednje:

  • Posebna brezplačna številka
  • Večjezična podpora, kadar je to primerno
  • Razpoložljivost zunaj rednega delovnega časa
  • Človeški operaterji, ki so sposobni pridobiti pomembne informacije, zgraditi zaupanje in vzpostaviti stik.
  • Varne lokacije operaterjev za večjo zaupnost
  • zagotovljeno soglasje pred snemanjem pogovorov z žvižgači

Osebno obveščanje o nepravilnostih

Pri osebnih pogovorih je pomembno, da potekajo na mestu, kjer je zagotovljena zaupnost. Prednost tega načina poročanja pa je, da neposreden pogovor z žvižgačem omogoča pridobitev več koristnih informacij, hkrati pa gradi zaupanje in odnos. Zakonodaja EU o žvižgaštvu se uporablja tudi, kadar je razkritje opravljeno osebno.

Trusty ponuja takojšnje, varne in brezglavne kanale za obveščanje vaših MSP. Kontaktirajte nas in izvedite več o tem, kako vam lahko pomagamo pri prehodu na našo spletno platformo.


Preberite več


Brezplačna rešitev