Lik žvižgača, znanega tudi kot žvižgač, je v svetu skladnosti poslovanja pridobil velik pomen. skladnost s predpisizlasti v podjetjih. Čeprav je ta vloga bistvena, se sooča tudi z izzivi, predvsem z vidika zaščite posameznika.

Kdo je žvižgač?

Žvižgač je oseba, ki razkrije nepravilnosti ali kršitve v svoji organizaciji, bodisi podjetju, javnem organu ali drugi instituciji. To lahko storite tako znotraj podjetja, če ima podjetje ustrezen kanal za prijavo nepravilnosti, kot tudi znotraj podjetja, če ima podjetje ustrezen kanal za prijavo nepravilnosti. kanal za obveščanje o nepravilnostihali navzven prek medijev ali pristojnih organov.

Pomembno je razlikovati med žvižgačem in prijaviteljem nepravilnosti. Medtem ko je za prijavo nepravilnosti na splošno potrebna identifikacija prijavitelja, sistemi skladnosti sistemi skladnosti sistemi omogočajo in včasih spodbujajo anonimno prijavo.

zaupanja vredno poročilo o žvižgaštvu

Pomen žvižgačev

Ti opozorilniki so ključnega pomena za podjetja. podjetja saj omogočajo zgodnje odkrivanje nezakonitih ali neproduktivnih dejanj, s čimer se izognejo morebitnim sankcijam in škodi ugledu organizacije. Za družbo imajo žvižgači ključno vlogo pri razkrivanju korupcije, zlorab in drugih nepravilnosti.

Vendar odločitev za prijavo ni lahka. Žvižgači se pogosto soočajo s povračilnimi ukrepi, od odpuščanja do groženj. Tu je treba Zakon o zaščiti prijaviteljev korupcije v Španiji, katerega namen je zagotoviti varnost in zaupnost prijaviteljev.

Spletna stran zakon 2/2023ki je prenos evropske direktive o žvižgaštvu, določa ukrepe za zaščito žvižgačev. Med njimi je obvezno izvajanje kanala za prijavo nepravilnosti v organizacijah z več kot 50 zaposlenimi ter prepoved povračilnih ukrepov proti njim. Ta zakon je bistvenega pomena za zagotovitev, da imajo prijavitelji nepravilnosti podporo, ki jo potrebujejo za prijavo nepravilnosti brez strahu pred povračilnimi ukrepi.

Da bi organizacija izpolnila te zahteve, je priporočljivo izbrati posebno programsko opremo za posebno programsko opremo za kanal za prijavo nepravilnosti. Ta orodja zagotavljajo ključne vidike, kot je zaupnost informatorjev, in omogočajo anonimno poročanje.

Zaključek

Položaj žvižgača je bistvenega pomena za zagotavljanje integritete in preglednosti v organizacijah. Njihova pravna zaščita je temeljni del spodbujanja okolja, v katerem se ljudje počutijo varne pri prijavljanju nepravilnosti.

Sorodne teme

zaupanja vredno poročilo o žvižgaštvu

Zaupanja vredno brezplačno
Programska oprema za prijavljanje nepravilnosti

Zanesljiva skladnost z direktivo EU o obveščanju o nepravilnostih in zakonodajo ZDA o obveščanju o nepravilnostih.

Takojšnje. Zavarovanje. Nezahtevno.


GET Trusty brezplačno!

V Trusty se lahko registrirate tudi neposredno prek WordPressa:

vroča linija za žvižgače v wordpressu