Krajobraz opieki zdrowotnej stale ewoluuje, a zachowanie zgodności z przepisami jest wyzwaniem, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

OWPG OIG z listopada 2023 r. zawiera cenne spostrzeżenia i wytyczne dla świadczeniodawców opieki zdrowotnej każdej wielkości. Jednak niuanse dotyczące MŚP zasługują na szczególną uwagę, ponieważ często stoją one przed wyjątkowymi wyzwaniami w porównaniu z ich większymi odpowiednikami.

najlepsze oprogramowanie dla sygnalistów

1. Zrozumienie OWPG dla MŚP:

GCPG OIG to kompleksowe źródło informacji zaprojektowane, aby pomóc podmiotom opieki zdrowotnej w poruszaniu się po złożonym świecie zgodności. Dla MŚP niniejsze wytyczne są drogowskazem, oświetlającym drogę do zgodności z przepisami w sektorze pełnym regulacji.

2. Dostosowane podejście do zgodności:

Uznając ograniczenia zasobów MŚP, GCPG sugeruje dostosowane podejście do zgodności:

  • Osoba kontaktowa ds. zgodności: Zamiastpełnoetatowego specjalisty ds. zgodności, MŚP mogą wyznaczyć kompetentną osobę odpowiedzialną za nadzorowanie zgodności.
  • Indywidualne zasady i szkolenia: Opracowanie zasad i procedur, które są odpowiednie i praktyczne dla wielkości i złożoności MŚP. Upewnij się, że wszyscy pracownicy są przeszkoleni i świadomi tych zasad.
  • Otwarte kanały komunikacji: Ustanowienie jasnych, dostępnych kanałów zgłaszania kwestii zgodności z przepisami, kładących nacisk na poufność i politykę braku działań odwetowych.

3. Ocena i monitorowanie ryzyka:

Przeprowadzać regularne oceny ryzyka w celu identyfikacji potencjalnych obszarów niezgodności, koncentrując się na procesach wysokiego ryzyka. Audyt i monitorowanie powinny być dostosowane do zakresu operacyjnego MŚP.

4. Egzekwowanie standardów zgodności:

Wdrożenie systemu konsekwencji i zachęt w celu egzekwowania standardów zgodności. Obejmuje to mechanizmy dyscyplinarne za nieprzestrzeganie przepisów i uznanie za przestrzeganie protokołów zgodności.

5. Działania podejmowane w odpowiedzi na kwestie zgodności:

MŚP powinny sprawnie reagować na wykryte kwestie zgodności. Szybkie dochodzenie i działania naprawcze mają kluczowe znaczenie dla zachowania zgodności z przepisami.

6. Tworzenie kultury zorientowanej na zgodność z przepisami:

Niezbędna jest kultura, która ceni etyczne zachowanie i zgodność z przepisami. Przywództwo w MŚP powinno aktywnie promować tę kulturę, zachęcając do otwartej komunikacji i etycznych praktyk.

Dostęp do GCPG OIG można uzyskać TUTAJ.

Bądź na bieżąco, bądź zgodny z przepisami. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy wesprzeć Cię na Twojej drodze do zgodności z przepisami! Nasze rozwiązania są szybkie i proste w implementacji, a ich wdrożenie nie nadwyręży Twojego budżetu.