Koncepcja zgodności w firmach wynika między innymi z rosnących wyzwań w zakresie przepisów i obowiązków. Ale czym tak naprawdę jest
zgodność
lub zgodność z przepisami i jak wpływa to na firmy?

Definicja zgodności

Przede wszystkim zgodność to zestaw procedur i dobrych praktyk przyjętych przez spółki w celu identyfikacji i klasyfikacji ryzyka operacyjnego i prawnego, na które są narażone. Należy również ustanowić wewnętrzne mechanizmy zapobiegania, zarządzania, kontroli i reagowania na te zagrożenia. Zasadniczo chodzi o zapewnienie, że spółka przestrzega wszystkich przepisów prawa i regulacji mających zastosowanie do jej działalności.

Rodzaje zgodności

Istnieje kilka konkretnych rodzajów
zgodność
w tym:

 • Penal
 • Podatek
 • Finansowy
 • Laboral
 • Środowisko
 • Technologiczny
 • Zapobieganie praniu pieniędzy
 • Dla sportu
 • i cyberbezpieczeństwo

Firma może zdecydować się na wdrożenie jednego lub więcej z następujących rodzajów zgodności

lub po prostu zdecydować się na ogólny system zarządzania zgodnością.

Co najważniejsze
system zarządzania zgodnością
który obejmuje wszystkie zagrożenia związane ze zgodnością, z jakimi może się spotkać.

Sankcje i konsekwencje

Firmy, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie zgodności z przepisami, w oczywisty sposób narażają się na poważne kary i sankcje.

sankcje

.

Na przykład w Hiszpanii firmy zostały ukarane kwotą ponad 2,45 mld euro do 2020 r. za brak odpowiedniego programu. Kary mogą obejmować grzywny finansowe, utratę możliwości prowadzenia działalności lub tymczasową dyskwalifikację.

Przykłady wykroczeń i kar obejmują:

 • Nielegalny handel organami lub ich przeszczepianie: Grzywna w wysokości od trzy do pięciokrotności uzyskanego zysku.
 • Przestępstwa związane z energią jądrową i promieniowaniem jonizującym: Grzywna od dwóch do pięciu lat.
 • Przemyt: Grzywna w wysokości od dwukrotnej do czterokrotnej wartości przemycanych towarów.

Przyszłość zgodności z przepisami w Hiszpanii

Reformy i przepisy, takie jak LO 1/2015, zmodernizowały regulacje dotyczące odpowiedzialności osób prawnych w Hiszpanii. Przepisy te wprowadzają systemy uniewinnień i złagodzeń oraz promują samoregulację firm. W tym kontekście postać program
zgodność
staje się niezbędna. Przede wszystkim narzędzie to promuje kulturę ostrożności w firmach, zapobiegając popełnianiu przestępstw i chroniąc ich reputację.

Zgodność z przepisami i ochrona danych

Jednym z najbardziej wrażliwych obszarów
zgodność

jest ochrona danych. Niemniej jednak, wraz z wdrożeniem ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i LOPDGDD

w Hiszpanii, firmy mają obowiązek chronić dane osobowe swoich użytkowników i szanować ich prawa.

Korzyści z kanału dla sygnalistów

Aby mieć
kanał dla sygnalistów
to nie tylko obowiązek, ale i korzyść. Najwyraźniej kanały te wzmacniają kulturę korporacyjną, promują przejrzystość i pozwalają uniknąć ewentualnych sankcji prawnych. Ponadto mogą one stanowić cenne narzędzia w określonych obszarach, takich jak zapobieganie praniu pieniędzy.
W
szczególności zapobieganie praniu pieniędzy lub ochrona nieletnich w jednostkach edukacyjnych i sportowych.

Wnioski

Zgodność z przepisami jest niezbędna w dzisiejszym świecie biznesu. Zapewnia, że firmy działają w ramach prawnych i chroni organizacje, a także ich klientów i pracowników.

Powiązane tematy

compliance en empresas. Canal de denuncias

Trusty Free
Darmowe oprogramowanie dla sygnalistów

Niezawodna zgodność z dyrektywą UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach i amerykańskimi przepisami dotyczącymi informowania o nieprawidłowościach.

Natychmiast. Ubezpieczenie. Brak komplikacji.


GET Trusty Free!

Możesz również zarejestrować się w Trusty bezpośrednio przez WordPress:


wordpress whistleblower hotline