Wdrożenie kanału kanału zgłaszania nieprawidłowości stało się niezbędnym narzędziem w architekturze zgodności wielu organizacji. Nie tylko służy jako proaktywny środek wykrywania złych praktyk i unikania przyszłych problemów, ale jego brak może spowodować poważne sankcje, ryzyko utraty reputacji i konsekwencje ekonomiczne.

Kary finansowe

Brak kanału zgłaszania nieprawidłowości może skutkować karami, w zależności od jurysdykcji i przepisów.

przepisów.

  • Minimum: Kary w wysokości od 6.000 do 60.000 euro, zazwyczaj stosowane w przypadku drobnych uchybień lub braku początkowego wdrożenia.
  • Umiarkowane: 60 000 do 600 000 euro, kary te są stosowane, gdy firma posiada kanał, ale nie przestrzega standardów zarządzania, rozpatrywania skarg lub ochrony sygnalistów.
  • Surowe: Kary te, przekraczające 600 000 euro, są nakładane na firmy, które. W związku z tym, pomimo ostrzeżenia lub wcześniejszych sankcji, nadal nie przestrzegają przepisów lub nie podejmują działań naprawczych.

Ryzyko utraty reputacji

Poza karami finansowymi, brak kanału zgłaszania nieprawidłowości może poważnie zaszkodzić wizerunkowi firmy. Ogólnie rzecz biorąc, w świecie, w którym przejrzystość i

odpowiedzialność korporacyjna

są cenione. Przede wszystkim organizacje, które nie zapewniają bezpiecznej przestrzeni do zgłaszania nieprawidłowości, są podejrzliwie postrzegane przez klientów, inwestorów i całe społeczeństwo.

Pośrednie straty finansowe

Bezpośrednia kara finansowa jest szkodliwa, ale pośrednie konsekwencje mogą być jeszcze gorsze. Firmy stojące w obliczu skandalu z powodu braku odpowiednich mechanizmów whistleblowingu odpowiednich mechanizmów whistleblowingu mogą doświadczyć spadku wartości swoich akcji. Ponadto utrata klientów i kontraktów oraz dodatkowe koszty prawne.

Ryzyko prawne

Co najważniejsze, brak odpowiedniego kanału zgłaszania nieprawidłowości może prowadzić do pozwów i sporów sądowych. Firmy są narażone na postępowania sądowe, które wiążą się nie tylko z kosztami, ale także z czasem i wysiłkiem ich zespołu prawnego.

Wnioski dotyczące sankcji

Wdrożenie kanału zgłaszania nieprawidłowości nie jest opcją, lecz koniecznością

konieczność

. Nie tylko chroni firmę przed karami finansowymi, ale także wzmacnia jej wizerunek i wiarygodność na rynku. W Trusty oferujemy odpowiednie usługi w zakresie zgodności, aby pomóc we wdrożeniu i zarządzaniu kanałem whistleblowingu, minimalizując w ten sposób wyżej wymienione ryzyko.

Powiązane tematy

eu whistleblower directive

Trusty Free
Darmowe oprogramowanie dla sygnalistów

Niezawodna zgodność z dyrektywą UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach i amerykańskimi przepisami dotyczącymi informowania o nieprawidłowościach.

Natychmiast. Ubezpieczenie. Brak komplikacji.


GET Trusty Free!

Możesz również zarejestrować się w Trusty bezpośrednio przez WordPress:


wordpress whistleblower hotline