Bezpieczne i niezawodne oprogramowanie do whistleblowingu.

Skonfiguruj kanał zgłaszania nieprawidłowości, aby zachować zgodność z prawem, a także promować kulturę przejrzystości i uczciwości.

PROSTA ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Zaufało nam ponad 3500 firm jako dostawcy oprogramowania do whistleblowingu, zgłaszania nieprawidłowości. Hostowane w centrum danych o wysokim poziomie bezpieczeństwa w Niemczech, certyfikowane zgodnie z normą ISO 27001.

Odtwórz wideo

Założona przez ekspertów w dziedzinie zgodności

Wielojęzyczne oprogramowanie - obejmuje wszystkie języki UE

Doskonała obsługa dla administratorów i użytkowników

ZACHOWANIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

polityka zgłaszania nieprawidłowości

Dzięki Trusty otrzymujesz polityki whistleblowingu, które zostały przygotowane przez naszych ekspertów ds. zgodności zgodnie z wymogami dyrektywy UE w sprawie ochrony sygnalistów i normy ISO 37002. Zostały one również sprawdzone i dostosowane przez partnerskie kancelarie prawne pod kątem zgodności z odpowiednimi przepisami lokalnymi.

nasi lokalni partnerzy kancelarii prawnych

Funkcje

Intuicyjne pulpity nawigacyjne

Szybko i bez wysiłku skonfiguruj swój kanał whistleblowera. Otwieraj sprawy dla zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem innych kanałów, wybieraj między różnymi wykresami na pulpicie nawigacyjnym.

Nielimitowani użytkownicy, raporty i przestrzeń dyskowa

Nasze płatne plany mają nieograniczoną liczbę użytkowników z różnymi uprawnieniami opartymi na rolach. Twórz nieograniczoną liczbę raportów i korzystaj z nieograniczonej przestrzeni dyskowej.

Wydajne zarządzanie sprawami

Zarządzaj dostępem do spraw za pomocą różnych ról użytkowników. Łatwe wyszukiwanie treści we wszystkich sprawach z jednego miejsca. Eksportuj statystyki do pliku Excel. Korzystaj z funkcji aplikacji zaprojektowanych przez ekspertów ds. zgodności, aby skutecznie kategoryzować i oceniać raporty.

Personalizacja branding

Dodaj swoje logo, zmień kolory i czcionki za pomocą niestandardowego brandingu. Prześlij swoje polityki na stronę docelową. Przełączaj się między anonimowym i nieanonimowym zgłaszaniem. Dodaj zgłaszanie naruszeń praw człowieka i środowiskowych w łańcuchu dostaw.

Lokalizacja

Rozwiązanie obsługuje wszystkie języki UE. 

Zasady zgłaszania nieprawidłowości w lokalnych językach zostały sprawdzone przez partnerskie kancelarie prawne pod kątem zgodności z przepisami krajowymi. Obecnie dostępne dla Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Czech i Słowacji.

Zarządzanie przechowywaniem i przypomnienia

Ustaw niestandardowe przypomnienie i nigdy więcej nie przegap zadania związanego z plikiem sprawy. Zdefiniuj okres przechowywania sprawy i usuń ją trwale po wygaśnięciu.

Szyfrowanie i poufność

Publiczny portal dla sygnalistów i bezpieczna skrzynka odbiorcza do dalszej poufnej komunikacji. Intuicyjne narzędzie do zarządzania sprawami dla wyznaczonej osoby odpowiedzialnej.

Zgodność

Nie trzeba dodawać, że dzięki Trusty możesz być w 100% zgodny z dyrektywą UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach i RODO.

Bezpieczeństwo

Hostowane w centrum danych o wysokim poziomie bezpieczeństwa w Niemczech, certyfikowane zgodnie z normą ISO 27001. Testy penetracyjne przeprowadzone przez niezależne firmy. Bezpieczne szyfrowanie SSL.

Za pomocą intuicyjnego panelu administracyjnego można skonfigurować wewnętrzny kanał whistleblowera, sygnalisty w mniej niż 5 minut.

Zarejestruj się na 14-dniowy bezpłatny okres próbny

Oferujemy również DARMOWY PLAN dla organizacji zatrudniających do 10 pracowników.

ZAUFANIE NA CAŁYM ŚWIECIE OD 2016 ROKU

Co nasi klienci mówią o G2

Dokumenty

Proszę zapoznać się z naszą Umową o przetwarzaniu danych, Warunkami użytkowania, Testem penetracyjnym i inną stosowną dokumentacją.

FAQ

Wszystkie organizacje w UE zatrudniające ponad 50 pracowników muszą przestrzegać unijnej dyrektywy w sprawie ochrony sygnalistów. Rozporządzenie to ustanawia obowiązkowe procedury zgłaszania, które umożliwiają pracownikom i opinii publicznej zgłaszanie informacji o niewłaściwych działaniach.

Darmowy plan jest dostępny dla firm zatrudniających mniej niż 10 pracowników. Jeśli masz więcej, będziesz potrzebować planu biznesowego. Oferujemy 14-dniowy bezpłatny okres próbny.
Jeśli chcesz wypróbować płatne funkcje, możesz wybrać plan biznesowy, nawet jeśli masz mniej niż 10 pracowników.

Dzięki Trusty otrzymasz ogólną politykę dotyczącą zgłaszania nieprawidłowości w języku angielskim oraz lokalne polityki dotyczące zgłaszania nieprawidłowości, które zostały przeglądnięte przez kancelarie prawne pod kątem zgodności z odpowiednimi krajowymi przepisami prawnymi. Te ostatnie są dostępne dla Niemiec, Włoch, Czech i Słowacji.

Polityki dotyczące zgłaszania nieprawidłowości obejmują następujące tematy:

  • do kogo dotyczy polityka (zakres osobisty)
  • co należy zgłaszać (zakres merytoryczny)
  • jak zgłaszać
  • w jaki sposób są przetwarzane zgłoszenia
  • odwet i ochrona zgłaszającego sygnalisty przed nim
  • Jak długo przechowywane są raporty

jak długo przechowywane są zgłoszenia. Każda polityka dotycząca zgłaszania nieprawidłowości jest przygotowywana przez ekspertów ds. zgodności zgodnie z wymaganiami Dyrektywy o ochronie sygnalistów w UE oraz wytycznymi międzynarodowego standardu ISO 37002 dotyczącego systemów zarządzania sygnalistami, whistleblowing.
Lokalne polityki dotyczące zgłaszania nieprawidłowości zostały przeglądnięte przez partnerujące kancelarie prawne pod kątem zgodności z odpowiednimi krajowymi przepisami.

Tak. Trusty ma zaawansowane szyfrowanie i jest hostowane w centrum danych o wysokim poziomie bezpieczeństwa w Niemczech, certyfikowanym zgodnie z normą ISO 27001 i dostarczanym przez Hetzner Online GmbH. Jest on regularnie testowany.

Wewnętrzne oprogramowanie do obsługi zgłoszeń nieprawidłowości, w tym intuicyjny pulpit administratora, można skonfigurować w mniej niż 5 minut.

Zarejestruj się na 14-dniowy bezpłatny okres próbny

Oferujemy również DARMOWY PLAN dla organizacji zatrudniających do 10 pracowników

REQUEST DOCUMENT