W sferze biznesowej i organizacyjnej kładzie się nacisk na potrzebę ustanowienia skutecznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości, które nie tylko są zgodne z przepisami, ale także stają się narzędziami promującymi przejrzystość i zapobiegającymi korupcji lub nieetycznym działaniom. Poniżej przedstawiono procedurę kanału zgłaszania nieprawidłowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na czym polega procedura kanału zgłaszania nieprawidłowości?

Procedura whistleblower channel odnosi się do systematycznego działania tego narzędzia w firmach i podmiotach publicznych. Narzędzie to ma równie fundamentalne znaczenie w ramach ustawa o ochronie osób zgłaszających przypadki korupcji oraz dyrektywa UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach. W tym przypadku ważne jest, aby zrozumieć, że kanały te nie są zwykłymi odbiornikami informacji, ale ustrukturyzowanymi systemami, które muszą przestrzegać określonego protokołu i być zgodne z przepisami.

polityka społecznej odpowiedzialności biznesu

.

Jak zorganizowany jest kanał dla sygnalistów?

Firmy, zwłaszcza te zatrudniające ponad 50 pracowników, mają obowiązek wdrożyć

obowiązkowego kanału zgłaszania nieprawidłowości

.

Przede wszystkim kanał ten musi być zorganizowany w taki sposób, aby można było zgłaszać wszelkie działania lub zachowania sprzeczne z wewnętrznymi regulacjami lub ustanowionymi przepisami prawa. Kanały składania skarg, zarówno pisemne, jak i ustne, muszą gwarantować poufność i ochronę danych, przestrzegając w ten sposób postanowień Regulaminu.

inspektor ochrony danych (IOD)

.

Prawidłowe

zarządzanie kanałem

obejmuje otrzymanie skargi, wydanie potwierdzenia odbioru, ocenę zasadności skargi, a w przypadku jej przyjęcia, rozpoczęcie wewnętrznego procesu dochodzenia. Co najważniejsze, cały proces musi być nadzorowany przez

specjalista ds. zgodności


który zapewnia zgodność na wszystkich etapach procedury.

Czy procedura kanału zgłaszania nieprawidłowości jest niezbędna?

Tak, i jest to niezbędne nie tylko ze względów prawnych, ale także w celu zapewnienia sprawnego i skutecznego procesu zarządzania skargami. W związku z tym źle zarządzany kanał może prowadzić do

sankcje


zwłaszcza jeśli utrudnia proces składania skarg i dochodzenia.

Informowanie o procedurze

Aby kanał zgłaszania nieprawidłowości działał skutecznie, konieczne jest poinformowanie o jego istnieniu i procedurach. Niewątpliwie można to zrobić za pomocą regulaminu kanału, najlepiej opublikowanego na stronie internetowej firmy. Dlatego jest to kluczowe nie tylko dla pracowników wewnętrznych, ale także dla stron trzecich, które mogą mieć cenne informacje do zgłoszenia.

Wnioski

Ustanowienie skutecznego kanału zgłaszania nieprawidłowości i właściwe zarządzanie nim ma dziś kluczowe znaczenie. Firmy muszą upewnić się, że systemy te nie tylko są zgodne z przepisami, ale są prawdziwymi narzędziami gwarantującymi przejrzystość i etykę.

Powiązane tematy

Compliance y Protección de Datos

Trusty Free
Darmowe oprogramowanie dla sygnalistów

Niezawodna zgodność z dyrektywą UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach i amerykańskimi przepisami dotyczącymi informowania o nieprawidłowościach.

Natychmiast. Ubezpieczenie. Brak komplikacji.


GET Trusty Free!

Możesz również zarejestrować się w Trusty bezpośrednio przez WordPress:


wordpress whistleblower hotline