Polityka prywatności

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności („Polityka prywatności”), ponieważ określa ona, w jaki sposób Trusty AG („Trusty”, „my” lub „nas”) wykorzystuje dane osobowe użytkowników. Lub dane osobowe w związku z naszym rozwiązaniem whistleblowing, systemem zgłaszania nieprawidłowości i wszelkimi innymi rozwiązaniami, które możemy dostarczać (zwanymi dalej „Usługami”). Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą politykę, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem wszelkich aktualizacji. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w sposobie wykorzystywania danych osobowych użytkownika, potwierdzimy to w niniejszej Polityce prywatności lub w inny sposób na naszej stronie internetowej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail użytkownika, podany przy rejestracji. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt przy użyciu poniższych danych kontaktowych:

Bösch 82, 6331 Hünenberg, Szwajcaria

+41 76 8053278 hello@trusty.report

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy naszych klientów, którzy są osobami fizycznymi, oraz wszystkich osób fizycznych związanych z naszymi klientami, takich jak ich pracownicy, agenci, dyrektorzy lub podobny personel, którzy działają jako punkt kontaktowy dla nas, a także dotyczy odwiedzających naszą stronę internetową. Kto działa jako punkt kontaktowy dla nas i dotyczy to również odwiedzających naszą stronę internetową. Dotyczy również innych podmiotów danych, których dane osobowe możemy przetwarzać jako administrator danych, z wyjątkiem naszych pracowników („osoby fizyczne”, „Ty” lub „Twój”).

Niniejsza Polityka Prywatności NIE DOTYCZY jednak osób zgłaszających przypadki naruszeń oraz wszelkich danych osobowych lub informacji związanych ze zgłoszeniami takich osób. Ani żadnych innych danych osobowych lub informacji, które są częścią narzędzia do zgłaszania nieprawidłowości. Lub wszelkich innych platform rozwiązań dostarczanych przez nas, w których działamy jako podmiot przetwarzający lub dostawca usług, w zależności od przypadku.

1. PRZEGLĄD

Do celów ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”) i wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa brytyjskiego. Takie jak brytyjskie RODO, niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do sytuacji, w których Trusty jest administratorem danych użytkownika.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie, gdy Trusty działa jako firma, zgodnie z CCPA i innymi amerykańskimi przepisami dotyczącymi prywatności.

Jest to istotne w świetle kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów i powiązanych amerykańskich przepisów dotyczących prywatności.

 

2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

2.1 Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w ramach zawierania umowy o świadczenie Usług i wykonywania takiej umowy z użytkownikiem.

2.2 Ponadto przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, aby komunikować się w związku ze świadczeniem Usług, w celu badania rynku, w celach marketingu bezpośredniego oraz w celu dochodzenia/obrony przed roszczeniami.

2.3 Możemy poprosić o zgodę użytkownika w innych przypadkach, w których przetwarzamy jego dane, na przykład jeśli zamierzamy używać plików cookie, które nie są bezwzględnie konieczne. Zgodę taką można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem hello@trusty.report. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. 2.4 Możemy również przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych. lub obowiązku regulacyjnego, któremu możemy podlegać.

 

3. ZEBRANE INFORMACJE I ŹRÓDŁA

 3.1 Dane użytkownika mogą być gromadzone bezpośrednio od użytkownika lub jego urządzenia, jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej lub kontaktuje się z nami bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, takich jak koledzy z pracy lub inni nasi partnerzy biznesowi i kontrahenci. Dane mogą być również pozyskiwane za pośrednictwem otwartych źródeł internetowych.

3.2 Gromadzone dane mogą obejmować identyfikatory, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub telefon, informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem, takie jak tytuł i pracodawca, lokalizacja, strona internetowa. Ponadto informacje handlowe, jeśli użytkownik zakupił od nas produkty lub usługi. Inne dane mogą być gromadzone bezpośrednio od użytkownika, jeśli nam je udostępni.

3.3 Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, możemy gromadzić identyfikatory i informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej za pomocą plików cookie. Są to dane dotyczące sposobu uzyskiwania dostępu do naszych witryn internetowych i korzystania z nich, takie jak adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacja, typy i wersje wtyczek do przeglądarek. System operacyjny i platforma oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do naszych witryn internetowych, strony odwiedzane w naszych witrynach internetowych i łącza, z których użytkownik korzystał.

3.4 Możemy również gromadzić wnioski wyciągnięte z informacji, które zbieramy podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub interakcji z naszymi narzędziami, widgetami lub wtyczkami. Odpowiednio informacje dotyczące preferencji i zachowań użytkowników, które zbieramy na naszej stronie internetowej, aby stworzyć profil użytkownika odzwierciedlający preferencje, cechy, skłonności, zachowanie i umiejętności użytkownika.

 

4. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do następujących celów:

wykonać umowę z użytkownikiem; zarządzanie relacjami biznesowymi z użytkownikiem w celu umożliwienia nam świadczenia Usług, w tym w celu zapewnienia obsługi klienta; ulepszać nasze Usługi; wysyłania ważnych informacji dotyczących Usług lub innych powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów bezpieczeństwa oraz wiadomości wsparcia i administracyjnych; wysyłania do użytkownika komunikatów marketingowych; przeprowadzania weryfikacji i kontroli bezpieczeństwa oraz w celu zgłaszania/obrony przed roszczeniami.

Nie są przetwarzane żadne szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu RODO ani żadne informacje wrażliwe do celów California Consumer Privacy Act (CCPA).

 

5. MARKETING BEZPOŚREDNI

O ile zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa, możemy wykorzystywać firmowe dane kontaktowe użytkownika do celów marketingu bezpośredniego. W każdej komunikacji zapewniamy możliwość wyrażenia sprzeciwu. Można to również zrobić, kontaktując się z nami pod adresem hello@trusty.report

 

6. ODBIORCY INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

Podlegając potrzebie wykonania umowy z Tobą na podstawie zawartej umowy z nami oraz naszym uzasadnionym interesom, możemy udostępniać Twoje dane osobowe w sposób określony poniżej:

Dostawcom zewnętrznym wspomagającym różne funkcje biznesowe, w tym IT, automatyzację, rozwój stron internetowych i zarządzanie marketingiem.  

Zajmującym się hostingiem danych, programowaniem i wsparciem technicznym w miarę potrzeb. zrozumienia potrzeb i trendów użytkowników lub klientów, lub naszym zewnętrznym dostawcom usług marketingowych, aby pomóc nam w komunikacji z Tobą;

Doradcom zawodowym, w tym prawnikom, bankowcom, audytorom, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe;

Osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli wierzymy, że taka działalność jest konieczna w celu: (a) spełnienia żądania organu rządowego lub regulacyjnego. (b) dostosowania się do wymagań prawa lub procesu prawnego. (c) ochrony lub obrony naszych praw lub własności, naszych stron internetowych, użytkowników lub klientów.

RODO

Możemy udostępniać dane osobowe, takie jak adres IP i aktywność online użytkownika, zewnętrznym dostawcom plików cookie w celach reklamowych.

Pozwala to na między-kontekstową reklamę behawioralną opartą na zebranych informacjach.   Zgodnie z CCPA może to być postrzegane jako sprzedaż informacji o użytkowniku, ale zgodnie z RODO wymagamy zgody użytkownika. Nasze praktyki dotyczące plików cookie są zgodne z RODO, a dane użytkowników przetwarzamy wyłącznie za ich zgodą.  Pełne informacje na temat używanych przez nas plików cookie oraz firm, które mogą otrzymywać informacje o aktywności użytkownika w Internecie lub innych sieciach elektronicznych, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Nie sprzedajemy świadomie danych osobowych osób niepełnoletnich poniżej szesnastego roku życia. Nie sprzedajemy danych finansowych użytkowników dokonujących płatności na naszą rzecz.

 

7. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Gdy dane są przekazywane poza EOG lub Wielką Brytanię, oceniamy i zapewniamy, że strony trzecie zabezpieczają dane użytkownika i przestrzegają praw do prywatności. Podczas takich transferów podejmowane są odpowiednie środki ochrony danych. Zabezpieczenia te mają na celu zapewnienie podobnego stopnia ochrony danych użytkownika niezależnie od miejsca ich przekazania i mogą obejmować: –

przekazywanie danych osobowych wyłącznie do krajów, które zostały uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony. W przypadku danych osobowych przez Komisję Europejską, ICO lub rząd Wielkiej Brytanii. Lub

– zawarcie konkretnych warunków umownych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. Również ICO lub rząd Wielkiej Brytanii, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę jak w EOG.

 

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

8.1 Możemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to wymagane do celów, dla których są one przetwarzane lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo. Po zakończeniu naszej relacji możemy przetwarzać dane użytkownika przez uzasadniony okres, zgodnie z wymogami prawa. Może to obejmować rozpatrywanie potencjalnych roszczeń lub inne zgodne z prawem cele.

8.2 Obliczając odpowiedni okres przechowywania danych użytkownika, bierzemy pod uwagę charakter i wrażliwość danych. Cele przetwarzania danych oraz wszelkie obowiązujące ustawowe okresy przechowywania lub przedawnienia. Gdy przetwarzanie danych nie jest już wymagane, możemy bezpiecznie usunąć lub zanonimizować dane osobowe użytkownika.

8.3 Aby uzyskać więcej informacji na temat okresów przechowywania danych, prosimy o kontakt pod adresem hello@trusty.report.  

 

9. TWOJE PRAWA

9.1 Zgodnie z RODO i brytyjskim RODO użytkownikowi przysługują określone prawa w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych, jak opisano poniżej:

9.1.2 Użytkownik może poprosić nas o potwierdzenie, czy jego dane osobowe są przetwarzane, oraz w przypadku takiego przetwarzania, o dostęp do danych osobowych oraz dodatkowych informacji na temat przetwarzania.

9.1.3 Jeśli użytkownik uważa, że posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym. Poprawimy lub zaktualizujemy wszelkie informacje tak szybko, jak to możliwe.

9.1.4 Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych. W pewnych okolicznościach możemy nie być w stanie zrealizować Twojego żądania, jeśli Twoje dane osobowe są ważne dla ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub jeśli musimy je zachować w celu spełnienia wymagań prawa.

9.1.5 Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania w niektórych okolicznościach, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

9.1.6 Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które nam przekazał. W ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

9.2. Zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów, jeśli jest Pan/Pani mieszkańcem Kalifornii, przysługują Panu/Pani następujące prawa wynikające z kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów:

9.2.1. Prawo do informacji: Użytkownik może zażądać od nas ujawnienia: (1) kategorii i/lub konkretnych danych osobowych, które zebraliśmy na jego temat. (2) Kategorie źródeł tych danych osobowych. (3) Cele, dla których wykorzystujemy te informacje. (4) kategorie osób trzecich, którym ujawniamy informacje oraz (5) kategorie informacji, które sprzedajemy lub ujawniamy osobom trzecim. Wniosek o udzielenie informacji można złożyć bezpłatnie do dwóch razy w roku. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zaspokojenie tego prawa.

9.2.2. Prawo do usunięcia: Użytkownik może zażądać, abyśmy usunęli jego dane osobowe, które zebraliśmy od niego. Poinformujemy również naszych usługodawców, aby zrobili to samo, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków (np. jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania informacji).

9.2.3. Prawo do rezygnacji ze sprzedaży lub udostępniania: Użytkownik może zażądać, abyśmy zaprzestali sprzedaży lub udostępniania jego danych osobowych („rezygnacja”). Nie możemy sprzedawać ani udostępniać danych osobowych użytkownika po otrzymaniu od niego żądania rezygnacji, chyba że użytkownik ponownie wyrazi na to zgodę. Proszę skorzystać z naszego formularza Nie sprzedawaj ani nie udostępniaj moich danych osobowych, aby zarządzać swoimi preferencjami. 9.2.4 Prawo do sprostowania: Może Pan/Pani poprosić nas o poprawienie niedokładnych informacji, które posiadamy na Pana/Pani temat.

9.2.6 Prawo do ograniczenia wykorzystywania i ujawniania wrażliwych danych osobowych. Tam, gdzie przetwarzamy wrażliwe dane osobowe użytkownika. Użytkownik może nakazać nam wykorzystywanie jego wrażliwych danych osobowych wyłącznie do ograniczonych celów. Głównie takie jak świadczenie użytkownikowi żądanych usług.

9.2.7 Prawo do braku działań odwetowych: nie będziemy dyskryminować Pana/Pani z powodu skorzystania przez Pana/Panią z któregokolwiek z praw konsumenta opisanych powyżej.

9.2. 8 Nie oferujemy zachęt finansowych do gromadzenia lub przechowywania danych. Sprzedaje również dane osobowe i nie oferuje programów zachęt finansowych, na które można się zdecydować.

9.3 Jeśli chcą Państwo skorzystać z tych praw, proszę napisać do nas, korzystając z danych kontaktowych. Które są podane na początku niniejszej Polityki prywatności lub proszę wysłać do nas wiadomość e-mail na adres hello@trusty.report.  

 

12. KONTAKT I REKLAMACJE

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi użytkownika, prosimy o kontakt pod adresem hello@trusty.report. Jeśli nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć skargi użytkownika, a użytkownik chce nadać jej dalszy bieg, może to zrobić, kontaktując się z odpowiednim organem nadzorczym. Listę organów nadzorczych UE można znaleźć tutaj. Nasi wyznaczeni przedstawiciele:

– dla UE: Odvetniška družba Podjed, Kahne in partnerji o.p. – d.o.o., Štefanova ulica 13A, 1000 Ljubljana, Słowenia, tel: +386 1 43 00 310, e-mail: info@podjed.si; główna osoba kontaktowa: Pan Luka Podjed Nasi przedstawiciele są upoważnieni przez nas do zwracania się do nas lub zamiast nas, w szczególności przez organy nadzorcze i osoby, których dane dotyczą. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych, w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami UE lub Wielkiej Brytanii dotyczącymi prywatności danych.

REQUEST DOCUMENT