Oto błędy, które może popełnić Twój program zgodności
program zgodności

należy unikać.

Nowoczesne środowisko biznesowe wymaga programów zgodności
zgodność
skuteczne w unikaniu odpowiedzialności karnej i zapewnianiu etycznych i zgodnych z prawem działań. Ponadto zgodność z przepisami wzmacnia wizerunek i reputację firmy w oczach społeczeństwa. Nie obyło się jednak bez wyzwań.

1. Braki w aktualizacji

Przepisy i regulacje stale ewoluują. W związku z tym brak przeglądu i aktualizacji zgodność może regularnie prowadzić do nieprzewidzianych zagrożeń i nieefektywności systemu. Ważne jest, aby być świadomym aktualizacji w

prawo ochrony sygnalistów

oraz w

wymogów dotyczących sygnalistów

z
wymogów programu zgodności.

2. Niezrozumiałość polityki zgodności

Istotne jest, aby wytyczne były proste, jasne i dostępne dla wszystkich członków firmy. Unikaj skomplikowanej terminologii prawnej i skup się na prostym i zrozumiałym języku.

3. Zaniedbanie analizy konkretnych zagrożeń

Przede wszystkim brak identyfikacji i oceny specyficznych ryzyk właściwych dla spółki i jej sektora jest jednym z najpoważniejszych błędów. Co najważniejsze, kluczowe jest dostosowanie programu do specyfiki działalności i specyficznych procesów firmy.

4. Brak zaangażowania zarządu i kierowników obszarów.

Kierownictwo musi ustalić „ton z góry”, podczas gdy kierownicy obszarów muszą rozpowszechniać i egzekwować zasady w swoich działach. Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu jest wyraźnym przykładem tego, jak zaangażowanie kierownictwa może coś zmienić.

5. Brak wdrożenia kanałów reklamacyjnych

Oczywiście

kanały zgłaszania nieprawidłowości

są niezbędne dla pracowników do zgłaszania nieprawidłowości. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę obowiązkowe kanały zgłaszania nieprawidłowości i poznać zalety zewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości.

6. Mylenie szkolenia ze świadomością

Obie koncepcje są istotne, ale nie są takie same. Podczas gdy szkolenia koncentrują się na nauczaniu zasad i środków zgodności, podnoszenie świadomości ma na celu kultywowanie kultury etycznej w firmie. Ważne jest nie tylko szkolenie pracowników, ale także uświadomienie im znaczenia tego, czego się uczą.

7. Zaniedbania w ocenie partnerów biznesowych i dostawców.

Nieprzeprowadzenie odpowiedniej analizy due diligence partnerów i dostawców może skutkować nieprzewidzianym ryzykiem. Przede wszystkim należy przeprowadzić dokładną ocenę i upewnić się, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami.

8. Poleganie na „fałszywej zgodności

Kolejnym błędem, którego należy unikać, jest wdrażanie ogólnego programu, bez dostosowania lub konkretnych środków. Skuteczny program zgodności musi być dostosowany do specyfiki i ryzyka danej firmy.

Powiązane tematy

Programa de compliance. Canal de denuncias

Trusty Free
Darmowe oprogramowanie dla sygnalistów

Niezawodna zgodność z dyrektywą UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach i amerykańskimi przepisami dotyczącymi informowania o nieprawidłowościach.

Natychmiast. Ubezpieczenie. Brak komplikacji.


GET Trusty Free!

Możesz również zarejestrować się w Trusty bezpośrednio przez WordPress:


wordpress whistleblower hotline