Niezależny organ ochrony sygnalistów Ochrony Sygnalistów jest organem ustanowionym w Hiszpanii w celu zapewnienia sprawiedliwego i bezpiecznego procesu dla sygnalistów.

Rola sygnalistów była przede wszystkim kluczowa w ujawnianiu skandali w sektorze publicznym i prywatnym w kilku krajach.

Funkcje niezależnego organu ds. ochrony sygnalistów

 1. Zarządzanie kanałem zewnętrznym: Urząd jest odpowiedzialny za zarządzanie zewnętrznym kanałem rozpatrywania skarg, zgodnie z przepisami ustawy 2/2023
 2. Środki ochronne: Przyjmuje zabezpieczenia w celu ochrony sygnalisty.
 3. Udział w opracowywaniu przepisów: Działa w sposób konsultacyjny przy opracowywaniu przepisów, które mają bezpośredni wpływ na jego kompetencje.
 4. Nałożenie sankcji: Odpowiednio do

  procedury nakładania sankcji

  i penalizacji wykroczeń ustanowionych przez

  Prawo

  .
 5. Zalecenia i wytyczne: Formułuje kryteria, a także najlepsze praktyki w celu zapewnienia zgodności z normami prawnymi.

Komitet doradczy

Przewodnictwo Urzędu jest wspierane przez Komitet Doradczy ds. Komisja ta skupia przedstawicieli różnych podmiotów rządowych i ekspertów prawnych. Chociaż decyzje podejmowane przez Komisję nie są wiążące, odgrywają one kluczową rolę w doradzaniu prezydencji.

Uprawnienia do nakładania sankcji

Urząd może nakładać sankcje na podmioty sektora publicznego i prywatnego w przypadkach, gdy naruszenia przekraczają granice więcej niż jednej wspólnoty autonomicznej. Przede wszystkim nałożenie tych kar leży w gestii przewodniczącego organu.

Kanał komunikacyjny

Kanał
kanał zgłaszania
umożliwia każdej osobie zgłaszanie wykroczeń lub przestępstw. W związku z tym raporty te mogą być składane anonimowo lub nie, gwarantując poufność przez cały czas.

Po zarejestrowaniu skargi Urząd ocenia jej zasadność i bezsprzecznie decyduje, czy kontynuować proces dochodzenia. Podmiot dąży do utrzymania otwartej komunikacji z sygnalistą, zawsze zachowując poufność i bezpieczeństwo danych.

Wnioski

Ustanowienie Niezależnego Organu Ochrony Sygnalistów pokazuje zaangażowanie Hiszpanii w przejrzystość i walkę z korupcją. Zapewnia bezpieczny kanał dla tych, którzy chcą zgłosić nieprawidłowości, gwarantując im ochronę i sprawiedliwy proces.

Powiązane tematy

EU DIRECTIVE whistleblower law. Ley 2/2023

Trusty Free
Darmowe oprogramowanie dla sygnalistów

Niezawodna zgodność z dyrektywą UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach i amerykańskimi przepisami dotyczącymi informowania o nieprawidłowościach.

Natychmiast. Ubezpieczenie. Brak komplikacji.


GET Trusty Free!

Możesz również zarejestrować się w Trusty bezpośrednio przez WordPress:


wordpress whistleblower hotline