Posiadanie modelu kanału zgłaszania niepraw idłowości ma kluczowe znaczenie dla sprostania wyzwaniom etycznym i zgodności w firmach. Przede wszystkim jego prawidłowe wdrożenie wiąże się z kwestiami prawnymi i organizacyjnymi.

Podstawowe wymagania dla kanału Whistleblower Channel

 1. Przejrzystość: Procedura kanału powinna być jasno określona. Co najważniejsze, obejmuje to, co można zgłosić, w jaki sposób należy to sformalizować i który organ będzie zarządzał każdą częścią procesu. Zgodnie z zasadami program zgodności.
  Dlatego też każdy etap (odbiór, dochodzenie, ocena sankcji i egzekwowanie) powinien być przeprowadzany przez inny organ w celu zapewnienia bezstronności.
 2. Dostępność: Pracownicy powinni mieć możliwość dostępu do kanału z różnych urządzeń i łatwego składania skarg.
 3. Komunikacja: Kluczowe jest informowanie pracowników o istnieniu, wykorzystaniu i charakterystyce kanału. Przede wszystkim, w jaki sposób zagwarantowana jest ochrona tożsamości sygnalisty, zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez Komisję Europejską.

  Ustawa o ochronie sygnalistów

  .

 4. Ochrona i poufność: Należy zagwarantować ochronę zarówno sygnalisty, jak i osoby, której dotyczy zgłoszenie. W ten sam sposób unika się odwetu i fałszywych oskarżeń. Jeśli jest to zgodne z postanowieniami

  polityka społecznej odpowiedzialności biznesu

  oraz

  niezależny organ ochrony sygnalistów.

 5. Monitorowanie: Kluczowe znaczenie ma wprowadzenie wskaźników umożliwiających ocenę i ewaluację wydajności kanału.
 6. Ochrona danych: Przede wszystkim firmy muszą zagwarantować poufność
  poufność danych
  sygnalistów i oskarżonych, zapewniając ich ochronę.

Wdrożenie kanału zgłaszania nieprawidłowości

Po zdefiniowaniu polityki kanału i organu, który będzie zarządzał skargami, niewątpliwie musi nastąpić faza wdrożenia. W tym przypadku kanał zostanie zaprojektowany na podstawie

model reklamacji

model specyficzny dla kanału model, zostaną ustanowione przepisy i zdefiniowane procesy.

Niezbędna jest komunikacja kanału z całą firmą, w szczególności obejmująca szkolenie w zakresie korzystania z niego i publikację regulaminu. Ponadto kluczowe znaczenie ma prowadzenie ciągłych działań następczych, monitorowanie i ocena wyników za pomocą wskaźników.

Wnioski

Stworzenie skutecznego kanału zgłaszania nieprawidłowości jest zasadniczym krokiem dla każdej firmy, która chce działać w sposób uczciwy i przejrzysty. Zapewnienie ochrony sygnalistom oraz jasnych i dostępnych sposobów zgłaszania naruszeń ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania zaufania wśród pracowników i zapewnienia, że wszelkie wykroczenia zostaną zidentyfikowane i odpowiednio potraktowane.

Powiązane tematy

compliance en empresas. Canal de denuncias

Trusty Free
Darmowe oprogramowanie dla sygnalistów

Niezawodna zgodność z dyrektywą UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach i amerykańskimi przepisami dotyczącymi informowania o nieprawidłowościach.

Natychmiast. Ubezpieczenie. Brak komplikacji.


GET Trusty Free!

Możesz również zarejestrować się w Trusty bezpośrednio przez WordPress:


wordpress whistleblower hotline