Kanały zgłaszania nieprawidłowości: telefonicznie lub osobiście

Pisaliśmy już o tym, jakie rodzaje kanałów whistleblowingu powinna posiadać firma. W tej serii blogów przyjrzymy się bliżej tym dwóm rodzajom kanałów whistleblowingu.

Telefoniczny kanał zgłaszania nieprawidłowości

Linie telefoniczne, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, powinny uwzględniać kilka czynników w celu zwiększenia efektywności. Nieodpowiednie centra obsługi telefonicznej z nieprzeszkolonymi operatorami bez możliwości posługiwania się wieloma językami mogą zniechęcać do dokonywania zgłoszeń.

W przypadku korzystania z systemów wiadomości głosowych do raportowania konieczne są dodatkowe środki ostrożności. Głos sygnalisty może nieumyślnie ujawnić jego tożsamość.

Telefoniczny kanał zgłaszania nieprawidłowości powinien obejmować następujące elementy:

  • Dedykowany bezpłatny numer
  • Wielojęzyczna obsługa w stosownych przypadkach
  • Dostępność poza zwykłymi godzinami pracy
  • Operatorzy zdolni do pozyskiwania istotnych informacji, budowania zaufania i relacji.
  • Bezpieczne lokalizacje operatorów zapewniające większą poufność
  • Zapewnienie zgody przed rozpoczęciem nagrywania rozmów z sygnalistami

Zgłaszanie nieprawidłowości osobiście

W przypadku rozmów osobistych ważne jest, aby odbywały się one w miejscu zapewniającym poufność. Zaletą tego sposobu zgłaszania nieprawidłowości jest jednak to, że bezpośrednia rozmowa z sygnalistą pozwala na uzyskanie bardziej przydatnych informacji, a jednocześnie buduje zaufanie i relacje. Unijne przepisy dotyczące whistleblowingu mają zastosowanie nawet wtedy, gdy zgłoszenie dokonywane jest osobiście.

Trusty oferuje natychmiastowe, bezpieczne i bezproblemowe kanały whistleblowingu dla MŚP. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Ci przejść na naszą platformę internetową.


Czytaj więcej


Darmowe rozwiązanie