Świat korporacji doświadcza zmiany w kierunku przejrzystości i odpowiedzialności. Dzięki wdrożeniu obowiązkowy kanał dla sygnalistów. Ponadto ustanowiono narzędzie do zapobiegania i wykrywania nielegalnych działań dla firm zatrudniających ponad 50 pracowników oraz innych organizacji publicznych i prywatnych.

Dlaczego kanał dla sygnalistów jest niezbędny?

Oczywiście ważne jest, aby zrozumieć, co napędza

firmy


do przyjęcia tych narzędzi. Nie chodzi tylko o przestrzeganie przepisów, ale także o odzwierciedlenie prawdziwych wartości.

polityka społecznej odpowiedzialności biznesu

.

Odpowiada również na zasadnicze pytanie:

Czym jest sygnalista?

Przede wszystkim sygnaliści odgrywają kluczową rolę w wykrywaniu nieprawidłowości, a tym samym we wzmacnianiu integralności organizacji.

Najważniejsze cechy

Kanał dla sygnalistów to nie tylko elektroniczna skrzynka pocztowa. Co więcej, jest to wewnętrzny system informacyjny zaprojektowany w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa zarówno skarżącego, jak i pozwanego. Aby była skuteczna, musi być:

 • Dostępność i prostota: Ponadto ułatwianie zgłaszania nieprawidłowości ma kluczowe znaczenie dla ich wykrywania.
 • Negocjacje z reprezentacją pracowników: Istotne jest zapewnienie reprezentatywności i porozumienia z pracownikami.
 • Ubezpieczenie: Poufność jest kluczowa. Jeśli zdecydujesz się na kanał reklamacji zewnętrznych, firma musi zapewnić zgodność ze wszystkimi normami bezpieczeństwa.

Wymagania obowiązkowe

Oprócz tych cech, niezaprzeczalnie kanał musi:

 1. Umożliwienie anonimowego zgłaszania i zapewnienie poufności.
 2. Umożliwić

  pisemną skargę  ustnie

  .
 3. Posiadać
  protokół
  użytkowania i procedurę
  procedurę
  rozpatrywania skarg.
 4. Mieć system sankcji zgodnie z przepisami prawa pracy.
 5. Szkolenie personelu odpowiedzialnego za rozpatrywanie skarg.
 6. Zarejestruj się i wyślij potwierdzenie odbioru w ciągu 7 dni.
 7. Ustanowienie procedury usuwania danych osobowych.
 8. Okresowo sprawdzaj jego skuteczność.

Odpowiedzialny za kanał Whistleblower Channel

Konieczne jest, aby istniała liczba odpowiedzialny za system. Niezależnie od tego, czy jest to osoba fizyczna, czy organ kolegialny, musi być autonomiczny i wolny od konfliktów interesów. Dla firm posiadających specjalista ds. zgodności.

Tę funkcję można przypisać do tej figury.

Zgodność: kultura uczciwości

Wprowadzenie kanałów informowania o nieprawidłowościach ogólnie odzwierciedla potrzebę stworzenia kultury

zgodności

w organizacjach. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że narzędzie to jest tylko częścią kompleksowego podejścia do integralności.

Czy dla

gminy

,

stowarzyszenia zawodowe


lub nawet za

lub nawet potępienie prania pieniędzy, cel jest ten sam


Cel jest ten sam: promowanie uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności.

Wnioski

Podsumowując, właściwe wdrożenie kanału

kanału zgłaszania nieprawidłowości

nie tylko zapewnia zgodność z prawem, ale także wzmacnia kulturę uczciwości i przejrzystości w organizacjach.

Co najważniejsze, brakbrak lub niedociągnięcia w tych kanałach mogą skutkować karami za kary.

Powiązane tematy

trusty dashboard. Canal de denuncias

Trusty Free
Darmowe oprogramowanie dla sygnalistów

Niezawodna zgodność z dyrektywą UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach i amerykańskimi przepisami dotyczącymi informowania o nieprawidłowościach.

Natychmiast. Ubezpieczenie. Brak komplikacji.


GET Trusty Free!

Możesz również zarejestrować się w Trusty bezpośrednio przez WordPress:


wordpress whistleblower hotline