hinweisgeberschutzgesetzt

w 2023 r. Niemcy dokonały transpozycji swojej wersji dyrektywy UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach.

Jak Twoja firma może przestrzegać niemieckich przepisów o ochronie sygnalistów? Przeczytaj poniżej, aby się dowiedzieć!

Trisha Cole (napisano w języku angielskim, przetłumaczono maszynowo)

Jak przestrzegać niemieckich przepisów dotyczących informowania o nieprawidłowościach z 2023 r.?

W 2023 r. Niemcy wprowadziły nowe przepisy dotyczące ochrony sygnalistów, które stanowią znaczący krok naprzód w wysiłkach tego kraju na rzecz promowania przejrzystości i odpowiedzialności w miejscu pracy. Przede wszystkim przepisy te zapewniają ważną ochronę prawną i środki zaradcze dla tych, którzy wypowiadają się przeciwko nielegalnym lub nieetycznym praktykom. Co najważniejsze, nakładają one na pracodawców nowe obowiązki w zakresie tworzenia bezpiecznego i wspierającego środowiska dla sygnalistów.

Whistleblowing w Niemczech

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawcy są zobowiązani do ustanowienia skutecznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości. W związku z tym muszą one podjąć kroki w celu zapewnienia ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi. Co więcej, są one również zobowiązane do szybkiego i dokładnego zbadania wszystkich zgłoszeń o wykroczeniach. Ponadto podjęcie odpowiednich działań w celu rozwiązania wszelkich ujawnionych problemów.

Przepisy te zapewniają również znaczącą ochronę prawną sygnalistom. Sygnaliści są chronieni przed wypowiedzeniem, degradacją i innymi formami odwetu za zgłoszenie niewłaściwego postępowania, a w przypadku odwetu mają dostęp do środków prawnych. Sygnaliści zgłaszający naruszenia prawa karnego są również chronieni przed ściganiem karnym.

Co to wszystko oznacza dla firm w Niemczech? Oznacza to, że firmy muszą poważnie traktować ochronę sygnalistów. Co najważniejsze,  będą musieli podjąć konkretne kroki w celu zapewnienia zgodności z nowymi przepisami. Wreszcie, jednym z najskuteczniejszych sposobów jest wdrożenie infolinii dla sygnalistów.

Niemiecka ustawa o ochronie sygnalistów

Infolinia dla sygnalistów zapewnia pracownikom bezpieczny i poufny sposób zgłaszania wątpliwości dotyczących nielegalnych lub nieetycznych zachowań w firmie. Może również pomóc firmom w wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów, zanim staną się one publiczne, a także może promować kulturę przejrzystości i odpowiedzialności.

W Trusty oferujemy najlepsze rozwiązanie infolinii dla sygnalistów dla firm w Niemczech. Nasza infolinia działa natychmiastowo, co oznacza, że pracownicy mogą zgłaszać wątpliwości w czasie rzeczywistym. Korzystanie z niego jest również bezpłatne, więc nie ma barier finansowych dla zgłaszania niewłaściwego postępowania. A co być może najważniejsze, nasza infolinia jest w 100% zgodna z nowymi niemieckimi przepisami dotyczącymi ochrony sygnalistów. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoja firma pozostaje po właściwej stronie prawa.

Oprócz infolinii, Trusty oferuje również kompleksowe wsparcie dla firm, które chcą stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko dla sygnalistów. Nasi eksperci mogą pomóc w opracowaniu i wdrożeniu skutecznych polityk i procedur dotyczących zgłaszania nieprawidłowości. Możemy zapewnić szkolenia i wskazówki, aby upewnić się, że pracownicy rozumieją swoje prawa i obowiązki wynikające z nowych przepisów.

Wnioski

Podsumowując, nowe przepisy dotyczące sygnalistów w Niemczech stanowią ważny krok naprzód w promowaniu przejrzystości i odpowiedzialności w miejscu pracy. Wdrożenie infolinii dla sygnalistów pozwala firmom przestrzegać nowych przepisów i tworzyć kulturę przejrzystości i odpowiedzialności. Dzięki Trusty firmy mogą to robić bez obaw, wiedząc, że korzystają z najlepszego i najbardziej zgodnego z przepisami rozwiązania.

trusty whistleblowing free solution
Nasz bezpieczny pulpit online pomaga bezproblemowo zarządzać zgłoszeniami whistleblowerów

Trusty to bezpłatna, bezpieczna i bogata w funkcje infolinia dla sygnalistów. Możemy zaoszczędzić tysiące euro rocznie!


POBIERZ TRUSTY ZA DARMO

UDOSTĘPNIJ NA