Postać whistleblower znana również jako sygnalista, nabrała ogromnego znaczenia w świecie

compliance

zwłaszcza w kontekście biznesowym. Rola ta, choć kluczowa, wiąże się również z wyzwaniami, głównie w zakresie ochrony zapewnianej jednostce.

Kim jest sygnalista?

A sygnalista to osoba, która odkrywa nielegalne działania lub nieprawidłowe postępowanie w swojej organizacji, niezależnie od tego, czy jest to firma, podmiot publiczny czy inna instytucja. Zgłoszenie to może być dokonane wewnętrznie, jeśli firma posiada

odpowiedni kanał zgłaszania nieprawidłowości

a także zewnętrznie za pośrednictwem mediów lub właściwych organów.

Ważne jest, aby odróżnić skargę od raportu. Podczas gdy reklamacje zazwyczaj wymagają identyfikacji osoby składającej reklamację,

systemy zgodności

zezwalają, a czasami zachęcają do dokonywania zgłoszeń anonimowo.

Znaczenie sygnalistów

Alerty te mają kluczowe znaczenie dla firm
firmy
ponieważ pozwalają na wczesne wykrycie nielegalnych lub nieproduktywnych działań, unikając w ten sposób ewentualnych sankcji i szkód dla reputacji organizacji. Dla społeczeństwa sygnaliści odgrywają kluczową rolę w ujawnianiu korupcji, nadużyć i innych wykroczeń.

Decyzja o zgłoszeniu nie jest jednak łatwa. Sygnaliści często spotykają się z działaniami odwetowymi, od zwolnień po groźby. To tutaj

wchodzą w życie przepisy dotyczące ochrony sygnalistów

mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i poufności sygnalistom.

Jaka ochrona prawna istnieje?

W Europie

dyrektywa w sprawie informowania o nieprawidłowościach

ustanawia na przykład środki ochrony dla takich sygnalistów. Wśród nich obowiązkowe wdrożenie kanał raportowania w organizacjach zatrudniających ponad 50 pracowników, a także zakaz działań odwetowych wobec nich. Prawo to ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia sygnalistom wsparcia, którego potrzebują, aby zgłaszać niewłaściwe postępowanie bez obawy przed odwetem.

Aby upewnić się, że organizacja spełnia te wymagania, zaleca się wybranie

specjalnego oprogramowania dla kanału whistleblowingu

. Narzędzia te gwarantują kluczowe aspekty, takie jak poufność informatorów i umożliwiają anonimowe zgłaszanie.

Wnioski

Postać sygnalisty ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania uczciwości i przejrzystości w organizacjach. Ich ochrona prawna jest fundamentalną częścią wspierania środowiska, w którym ludzie czują się bezpiecznie zgłaszając wykroczenia.

Powiązane tematy

trusty report whistleblowing

Trusty Free
Darmowe oprogramowanie dla sygnalistów

Niezawodna zgodność z dyrektywą UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach i amerykańskimi przepisami dotyczącymi informowania o nieprawidłowościach.

Natychmiast. Ubezpieczenie. Brak komplikacji.


GET Trusty Free!

Możesz również zarejestrować się w Trusty bezpośrednio przez WordPress:


wordpress whistleblower hotline