We’re excited to share that we’ve recently achieved an important milestone – we now have over 1000 whistleblower hotline clients onboard!

This accomplishment reflects the agreement Trusty clients have in our mission. Compliance shouldn’t have to cost big! Let’s take a closer look at our client distribution and how Trusty is meeting their needs.

What Percentage of our Clients Use Our Trusty Free Whistleblower Hotline?

Within our client base, Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) form the majority, accounting for 80% of our clients. Most Importantly for these businesses, our Trusty Free whistleblower software is more than enough to meet their needs! The remaining 20% are larger corporations. They opt for our Trusty+ solution, designed to cater to the unique demands of their operations. Our Trusty+ technology can be scaled to serve businesses of varying sizes and complexities.

How Many Whistleblower Reports Per Year Should Your Business Expect?

Our focus on providing a effective solution is evident in the usage patterns. On average, SMEs receive around one report per year. In contrast, larger corporations tend to receive a higher volume of reports, in addition approximately 17 on average. This variance aligns with their operational scope and size. Meanwhile, it’s also a key driver for their adoption of our premium solution.

free whistleblower software

We Offer an Affordable Whistleblower Hotline Solution to Every Organization, Regardless of Size or Number of Reports!

business need whistleblower hotline

Regardless of your business size, Trusty offers accordingly tailored and affordable solutions to suit your needs. Sign up for your own Trusty Free whistleblower hotline on our website, setup is easy and only requires a few clicks! As we celebrate the 1000th client milestone, we invite you to learn more about Trusty and why we started this project.


A FREE AND INSTANT WHISTLEBLOWER HOTLINE FOR YOUR ORGANISATION

Learn More About Trusty Free!


We’ve written many more articles on whistleblower laws in your country!

Read the latest in our blog:

 • Nowa brytyjska ustawa o „niezapobieganiu” oszustwom

  Przyjęta w Wielkiej Brytanii ustawa„Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023” zawiera nowe przestępstwo korporacyjne polegające na „niezapobieganiu oszustwom”, które spowoduje, że duże firmy będą odpowiedzialne za oszustwa popełnione przez ich współpracowników. Konkretnie, to nowe przestępstwo jest zawarte w sekcji 199 ustawy, która nakłada na spółki odpowiedzialność, jeśli nie zapobiegły niewłaściwemu postępowaniu jednego ze swoich…

 • Rola kierowników wyższego szczebla i dyrektorów podczas wewnętrznego procesu zgłaszania nieprawidłowości w firmie

  Wewnętrzny proces whistleblowingu w firmie jest kluczowym mechanizmem identyfikacji i reagowania na niewłaściwe postępowanie, oszustwa lub naruszenia etyczne. Przepisy dotyczące whistleblowingu określają jasne wytyczne dotyczące sposobu, w jaki organizacje powinny radzić sobie ze zgłaszaniem nieprawidłowości, a w tych ramach kierownicy wyższego szczebla i dyrektorzy odgrywają kluczową rolę w badaniu tych zarzutów. Poniżej omawiamy cechy, którymi…

 • Zgodność z przepisami dotyczącymi opieki zdrowotnej: Mapa drogowa dla MŚP w świetle ogólnych wytycznych dotyczących programu zgodności (GCPG) Biura Inspektora Generalnego (OIG) z 2023 r.

  Krajobraz opieki zdrowotnej stale ewoluuje, a zachowanie zgodności z przepisami jest wyzwaniem, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). OWPG OIG z listopada 2023 r. zawiera cenne spostrzeżenia i wytyczne dla świadczeniodawców opieki zdrowotnej każdej wielkości. Jednak niuanse dotyczące MŚP zasługują na szczególną uwagę, ponieważ często stoją one przed wyjątkowymi wyzwaniami w porównaniu z ich…

 • Czy firma może odmówić rozpatrzenia skargi sygnalisty z powodu braku dowodów i informacji od sygnalisty?

  Wewnętrzne skargi whistleblowingowe stały się istotnym mechanizmem reagowania na niezgodne z prawem zachowania w środowisku korporacyjnym. Czy firma może jednak odmówić rozpatrzenia skargi wewnętrznej, jeśli uzna, że nie ma wystarczających dowodów lub informacji dostarczonych przez sygnalistę? Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników i aspektów. Na przykład przepisy obowiązujące obecnie w każdym kraju europejskim…

 • Proces i zarządzanie skargami whistleblowingowymi w grupach przedsiębiorstw

  Wdrożenie wewnętrznego kanału dla skarg sygnalistów odgrywa kluczową rolę w promowaniu etyki biznesowej i przejrzystości w organizacjach. W grupie korporacyjnej, w której różne firmy współpracują ze sobą i dzielą się zasobami, właściwe zarządzanie wewnętrznym whistleblowingiem staje się jeszcze ważniejsze. Struktury organizacyjne mogą być złożone, z wieloma podmiotami działającymi w ramach holdingu. Taka sytuacja może zwiększyć…

 • Podmioty prywatne niezobowiązane do wdrożenia kanału zgłaszania nieprawidłowości: minimalne wymogi

  La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, conocida como ‘Ley Whistleblowing’, establece en el primer apartado de su artículo 10 cuáles son las entidades del sector privado obligadas a implementar un sistema interno de información (empresas con…