Dankzij de nieuwe
Wet 2/2023, die de bescherming regelt van personen die overtredingen van de regelgeving melden en de strijd tegen corruptie.
Spanje sluit zich aan bij de lijst van landen die belangrijke stappen zetten om de veiligheid en bescherming te garanderen van degenen die dapper genoeg zijn om de sprong te wagen.

Een van de specifieke kenmerken van deze wet is de implementatie van een

intern informatiesysteem

die mensen in staat stelt onregelmatigheden te melden en hun bescherming tegen represailles garandeert. Het belangrijkste is dat dit systeem onder toezicht komt te staan van de

Onafhankelijke autoriteit voor de bescherming van klokkenluiders (I.W.P.A.)

.

Strafregime

De wet voorziet in een sanctieregeling die verschilt naargelang de ernst van de inbreuken. Specifiek kunnen overtredingen klein, ernstig of zeer ernstig zijn. Bovendien variëren de bedragen van de boetes en kunnen ze oplopen tot een miljoen euro in het geval van rechtspersonen voor zeer ernstige overtredingen.

Aan de andere kant is een cruciaal aspect de implementatie en het correct functioneren van het klokkenluiderskanaal.klachten kanaal. Dit kanaal is niet alleen essentieel voor overheidsinstellingen, maar het is ook

verplicht voor bedrijven

,

politieke partijen

,

en beroepsverenigingen


onder andere.

Bovendien kan het ontbreken van een goed kanaal of het niet uitvoeren van zijn functies leiden tot

zware straffen

.

Bedrijven en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voor

bedrijven

die al maatschappelijk verantwoord ondernemen en nalevingsprogramma’s hebben. Bovendien zal de aanpassing aan deze nieuwe regelgeving soepeler verlopen. Het is echter essentieel om deze programma’s te herzien en zo nodig aan te passen aan de nieuwe wet. In deze context zijn cijfers zoals de

Nalevingsfunctionaris

of de

Gedelegeerde Gegevensbescherming (DPO)


relevant worden. Zij zijn er dus verantwoordelijk voor dat het bedrijf zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

Conclusie

Wet 2/2023 betekent een grote stap voorwaarts in de strijd tegen corruptie in Spanje. Met duidelijke sancties en vastgelegde procedures is de bescherming van klokkenluiders meer dan ooit gegarandeerd.

Verwante onderwerpen

EU DIRECTIVE whistleblower law. Ley 2/2023

Vertrouwd gratis
Gratis klokkenluidersoftware

Betrouwbare naleving van de EU-klokkenluidersrichtlijn en de Amerikaanse klokkenluiderswetgeving.

Onmiddellijk. Verzekering. Geen complicaties.


KRIJG Trusty Free!

Je kunt je ook rechtstreeks via WordPress aanmelden voor Trusty:


wordpress whistleblower hotline