Hedendaagse bedrijven staan voor de uitdaging om hoge ethische en compliance standaarden te handhaven. In dit tijdperk van transparantie en verantwoording is de oprichting van een verplicht klokkenluiderskanaal

een noodzaak

voor veel organisaties, vooral voor organisaties met een groot personeelsbestand of organisaties die onderhevig zijn aan specifieke regelgeving.

Wat is een klokkenluiderskanaal?

Dit is een middel waarmee werknemers, medewerkers en in sommige gevallen derden onregelmatigheden, wangedrag of overtredingen van de regels op de werkplek vertrouwelijk en desgewenst anoniem kunnen melden. De essentie van deze kanalen is ook om klokkenluiders te beschermen. Tegelijkertijd vaak ‘klokkenluidersbescherming’ genoemd en ervoor zorgen dat zorgen worden gehoord en op de juiste manier worden aangepakt.

Wie moet een klokkenluiderskanaal implementeren?

Er moet worden verduidelijkt dat er geen specifieke sanctie is voor het niet implementeren van de klokkenluidersregeling. Bedrijven met 50 of meer werknemers zijn echter wettelijk verplicht om over dit mechanisme te beschikken. Daarnaast is het noodzakelijk voor organisaties die vallen onder bepaalde voorschriften. Het niet naleven van deze regelgeving kan dan beschouwd worden als een overtreding van de wet, wat kan leiden tot boetes.

Doelstellingen van het verplichte klokkenluiderskanaal

Het belangrijkste doel is om expliciet het identificeren en oplossen van onregelmatigheden of overtredingen in de organisaties. Het garandeert ook de bescherming van informanten door hun identiteit te beschermen en de ontvangst en verwerking van anonieme klachten te vergemakkelijken.

Bedrijven moeten zich ervan bewust zijn dat het hebben van een
intern informatiesysteem
in veel gevallen niet alleen een wettelijke verplichting is, maar ook een goede

maatschappelijk verantwoord ondernemen is.

Hoe kunnen we je helpen?

Van Trusty nodigen wij u uit om ons gratis klachtenkanaal om aan de voorschriften te voldoen.

Vergeet tot slot niet dat het niet naleven van de relevante regelgeving kan leiden tot zware boetes.

Verwante onderwerpen

trusty whistleblowing law free solution canal de denuncias
kanaal voor verplichte rapportage

Trusty Free
Gratis klokkenluidersoftware

Betrouwbare naleving van de EU-klokkenluidersrichtlijn en de Amerikaanse klokkenluiderswetgeving.

Onmiddellijk. Verzekering. Geen complicaties.


KRIJG Trusty Free!

Je kunt je ook rechtstreeks via WordPress aanmelden voor Trusty:


wordpress whistleblower hotline