Wat zijn de vereisten voor een klokkenluiderskanaal?

Naast het verstrekken van duidelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie over het gebruik van interne klokkenluiderskanalen, verplicht de EU-klokkenluidersrichtlijn organisaties om dergelijke informatie ook te verstrekken over de procedures voor het extern melden bij de bevoegde autoriteiten. Hierin staan de vereisten waaraan een kanaal moet voldoen om te voldoen aan de wet.

Het klokkenluiderskanaal moet

  1. geïdentificeerd,
  2. geïmplementeerd,
  3. gecommuniceerd en
  4. onderhouden.

De beschikbare meldkanalen moeten zichtbaar en toegankelijk zijn, zodat klokkenluiders ze gemakkelijk kunnen vinden en gebruiken. Daarom hangt de identificatie van het juiste type klokkenluiderskanaal af van de individuele omstandigheden van een organisatie. Hoewel een online rapportagekanaal op het web geschikt kan zijn voor een IT-bedrijf, waar de meeste werknemers elke dag achter een bureau werken, is het misschien niet de beste optie voor een productiebedrijf waar het grootste deel van het personeel in een fabriek werkt, of voor een NGO die in niet-ontwikkelde regio’s werkt. Het communiceren van de beschikbare rapportagekanalen moet op dezelfde manier gebeuren.

De beste praktijk is om niet te vertrouwen op één soort meldkanaal, maar om er zoveel mogelijk open te stellen, zodat klokkenluiders kunnen kiezen waar ze zich het prettigst bij voelen. Dit is een van de vele redenen waarom we Trusty aanbieden als een gratis oplossing voor entiteiten met minder dan 250 werknemers.

Bij Trusty weten we dat voldoen aan deze vereisten ingewikkelder klinkt dan het in werkelijkheid is. Hoe complexer het onderwerp, hoe meer onze concurrenten kunnen vragen voor hun klokkenluidersoplossing. Bij Trusty hebben we een goedkope methode ontwikkeld om te voldoen aan de EU-klokkenluidersrichtlijn.

Neem contact met ons op voor meer informatie over ons gratis en directe klokkenluiderskanaal. Als je al betaalt voor een klokkenluidersplatform, kunnen wij je helpen over te stappen! Trusty is direct, veilig en zonder hoofdpijn.


Meer lezen


Gratis oplossing