Een goed protocol voor een klokkenluidersregeling is essentieel voor transparantie en naleving van de regelgeving in

bedrijven

. De implementatie en uitwerking van dit protocol roept echter twijfels op. Vooral wanneer de regelgeving geen details geeft over de registratie of kennisgeving aan de bevoegde autoriteiten. Laten we eens kijken hoe je dit essentiële hulpmiddel voor de

beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

en de effectiviteit ervan te waarborgen.

Wat is het protocol voor het klokkenluiderskanaal?

Het klokkenluiderskanaal is een instrument waarmee klachten of meldingen van onregelmatigheden of niet-naleving binnen een organisatie kunnen worden ingediend. Het is een manier die de vertrouwelijkheid van de melder garandeert, vaak een ‘.klokkenluider‘ of informant. Dit kanaal wordt gereguleerd door Wet 2/2023 die de noodzaak van een intern informatiesysteem in bedrijven met meer dan 50 werknemers vastlegt. Bovenal is het opstellen van een duidelijk klokkenluidersprotocol essentieel voor naleving van de regelgeving.

Creatie van het protocol

Om een efficiënt klokkenluiderskanaal te creëren, is het eerst van vitaal belang om te beslissen over de implementatie ervan. De Wet bescherming klokkenluiders corruptie geeft aan dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor deze beslissing. Als dit eenmaal is gebeurd, is het essentieel om bij het ontwerp van het kanaal rekening te houden met vertrouwelijkheid. Het belangrijkste is de methode om de informatie te presenteren en adequate bescherming van de informant.

De keuze tussen een intern en extern rapportagekanaal is vrij. Sommige organisaties kiezen echter voor een

extern klachtenkanaal

om onpartijdigheid en gegevensbescherming te waarborgen, met name in het kader van de

functionaris voor gegevensbescherming en de

toezichthouder.

Inhoud van het protocol

Het protocol moet duidelijk en specifiek zijn:

  • Inleiding: Bedrijfsnaam, regelgevend kader en redenen voor implementatie.
  • Doel: Doel van het kanaal.
  • Toepassingsgebied: Definitie van wie het van toepassing is.
  • Garanties: Bescherming voor zowel de klokkenluider als de gerapporteerde.
  • Procedure: Details over hoe klachten worden ingediend, verwerkt en onderzocht.

Een essentieel onderdeel van dit protocol is de

Verantwoordelijk voor het beheer

autonome figuur die zorgt voor de goede werking van het kanaal.

Verspreiding en registratie

Hoewel een officieel register niet vereist is, geeft Wet 2/2023 aan dat het essentieel is om een intern register te hebben van de ontvangen informatie. Daarnaast moet het protocol toegankelijk zijn voor alle medewerkers en belanghebbenden.

Conclusie

Ten slotte zijn transparantie en compliance essentieel in het moderne tijdperk. Een effectieve implementatie van een klokkenluidersregeling zorgt ervoor dat bedrijven niet alleen de regelgeving naleven, maar ook degenen beschermen die het juiste willen doen.

Verwante onderwerpen

eu whistleblower directive

Vertrouwd gratis
Gratis klokkenluidersoftware

Betrouwbare naleving van de EU-klokkenluidersrichtlijn en de Amerikaanse klokkenluiderswetgeving.

Onmiddellijk. Verzekering. Geen complicaties.


KRIJG Trusty Free!

Je kunt je ook rechtstreeks via WordPress aanmelden voor Trusty:


wordpress whistleblower hotline