In de zakelijke en organisatorische sfeer is de nadruk gelegd op de noodzaak om effectieve klokkenluiderskanalen op te zetten die niet alleen voldoen aan de regelgeving, maar ook instrumenten worden om transparantie te bevorderen en corrupte of onethische handelingen te voorkomen. Hieronder volgt een uitsplitsing van de procedure voor het klokkenluiderskanaal volgens de huidige regelgeving.

Wat is de procedure voor het klokkenluiderskanaal?

De procedure voor klokkenluiderskanalen verwijst naar de systematische werking van dit instrument in bedrijven en openbare entiteiten. Dit instrument is even fundamenteel binnen het kader van de wet bescherming klokkenluiders corruptie en de EU-klokkenluidersrichtlijn. In dit geval is het essentieel om te begrijpen dat deze kanalen niet slechts ontvangers van informatie zijn, maar gestructureerde systemen die een specifiek protocol moeten volgen en zich moeten conformeren aan de

beleid maatschappelijk verantwoord ondernemen

.

Hoe is een klokkenluiderskanaal gestructureerd?

Bedrijven, vooral bedrijven met meer dan 50 werknemers, hebben de verantwoordelijkheid om een

verplicht klokkenluiderskanaal

.

Bovenal moet dit kanaal zo gestructureerd zijn dat elke actie of elk gedrag dat in strijd is met interne regels of vastgestelde wetten kan worden gerapporteerd. De kanalen van het klachtenkanaal, zowel schriftelijk als mondeling, moeten vertrouwelijkheid en gegevensbescherming garanderen, en dus de bepalingen van de

functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

.

Het juiste

kanaalbeheer

omvat het ontvangen van de klacht, het afgeven van een ontvangstbevestiging, het beoordelen van de geldigheid van de klacht en, indien aanvaard, het opstarten van het interne onderzoeksproces. Het belangrijkste is dat het hele proces onder toezicht staat van de

nalevingsfunctionaris


die zorgt voor naleving in alle fasen van de procedure.

Is het essentieel om een klokkenluidersprocedure te hebben?

Ja, en het is van vitaal belang, niet alleen om juridische redenen, maar ook om te zorgen voor een soepel en effectief proces in het beheer van klachten. Een slecht beheerd kanaal kan dus leiden tot

sancties


vooral als het de klachten- en onderzoeksprocedure belemmert.

De procedure communiceren

Om een klokkenluidersregeling effectief te laten werken, is het noodzakelijk om het bestaan en de procedure ervan bekend te maken. Dit kan ongetwijfeld via een kanaalreglement, idealiter gepubliceerd op de website van het bedrijf. Daarom is dit niet alleen cruciaal voor interne medewerkers, maar ook voor derden die waardevolle informatie kunnen hebben om te melden.

Conclusie

Het opzetten van een effectief klokkenluiderskanaal en het juiste beheer ervan zijn vandaag de dag van vitaal belang. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat deze systemen niet alleen voldoen aan de regelgeving, maar ook echte hulpmiddelen zijn om transparantie en ethiek te garanderen.

Verwante onderwerpen

Compliance y Protección de Datos

Vertrouwd gratis
Gratis klokkenluidersoftware

Betrouwbare naleving van de EU-klokkenluidersrichtlijn en de Amerikaanse klokkenluiderswetgeving.

Onmiddellijk. Verzekering. Geen complicaties.


GET Trusty Gratis!

Je kunt je ook rechtstreeks via WordPress aanmelden voor Trusty:


wordpress whistleblower hotline