La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, conocida como ‘Ley Whistleblowing’, establece en el primer apartado de su artículo 10 cuáles son las entidades del sector privado obligadas a implementar un sistema interno de información (empresas con 50 o más trabajadores, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, entre otros).

Aan de andere kant bepaalt het tweede lid van hetzelfde artikel dat bedrijven die niet gebonden zijn aan de verplichting van het eerste lid van artikel 10 hun eigen informatiesysteem mogen opzetten, op voorwaarde dat ze voldoen aan de bepalingen van de wet.
Voor deze bedrijven is er een breed scala aan formaten voor het implementeren van hun klokkenluiderskanalen: webplatform, per post, telefoon, mailbox, of zelfs via een persoon die gekozen is om dit soort klokkenluiders te beheren. Al deze kanalen moeten echter voldoen aan bepaalde wettelijke minimumvereisten:

Wat zijn de vereisten voor het klachtenkanaal?


Informatie: De kanaalprocedure moet duidelijk gedefinieerd zijn. Stel vast wie verantwoordelijk is voor het afhandelen van klachten en welke stappen gevolgd moeten worden in elk van de klachtenprocedures door middel van een protocol.


Alle geïnteresseerde bedrijven wordt aangeraden om meer dan één klokkenluidersregeling op te zetten, zodat werknemers onregelmatigheden schriftelijk of mondeling kunnen melden, en om het meest geschikte model van de regeling te kiezen, afhankelijk van de omstandigheden van elk bedrijf.
In ieder geval, als het bedrijf ervoor kiest om een interne klokkenluidersmanager (of managers) aan te stellen, moet de Onafhankelijke Autoriteit voor de Bescherming van Klokkenluiders op de hoogte worden gesteld van hun aanstelling en ontslag. Daarnaast zal deze persoon bepaalde minimumfuncties moeten vervullen, zoals het versturen van kennisgevingen, het onderhouden van de communicatie met de klager en het doorgeven van de relevante informatie aan het Openbaar Ministerie, in het geval dat hetgeen gemeld is het onderwerp is van een klacht, naast andere taken.

Het bedrijf kan ervoor kiezen om een collegiaal orgaan aan te wijzen om het klokkenluiderskanaal te beheren, maar het moet een werknemer kiezen om de communicatie met dit orgaan te beheren en te verwerken, in overeenstemming met de tweede alinea van artikel 8.

Toegankelijkheid: De klokkenluidersregeling(en) moet(en) volledig toegankelijk zijn voor alle werknemers, ongeacht of ze op kantoor of thuis werken. Alle werknemers moeten hetzelfde recht hebben om onregelmatigheden binnen het bedrijf te melden.

Welke andere vereisten worden aan het klachtenkanaal gesteld?

Communicatie: Het bedrijf dient duidelijk aan de werknemers te communiceren dat er een klokkenluidersregeling is opgezet, met vermelding van de procedure en de veiligheid die het zal garanderen aan de werknemers die van de regeling gebruik willen maken.

Vertrouwelijkheid en veiligheid: De vertrouwelijkheid en bescherming van de klager moet te allen tijde worden gewaarborgd: op het moment van de klacht, maar ook tijdens de verwerking en in alle communicatie met de bevoegde instanties of autoriteiten. Alle gegevens en informatie die door de klokkenluider worden verstrekt, moeten te allen tijde veilig en vertrouwelijk worden behandeld.

Meer dan één rapportagekanaal wordt aanbevolen.

Er moet worden opgemerkt dat de dochterondernemingen van multinationale groepen met commerciële activiteiten in Spanje ook verplicht zijn om te voldoen aan de mandaten die worden opgelegd door de eerste paragraaf van artikel 10 van de bovengenoemde wet.


Alle geïnteresseerde bedrijven wordt aangeraden om meer dan één klokkenluidersregeling op te zetten, zodat werknemers onregelmatigheden schriftelijk of mondeling kunnen melden, en om het meest geschikte model van de regeling te kiezen, afhankelijk van de omstandigheden van elk bedrijf.


In ieder geval, als het bedrijf ervoor kiest om een interne klokkenluidersmanager (of managers) aan te stellen, moet de Onafhankelijke Autoriteit voor de Bescherming van Klokkenluiders op de hoogte worden gesteld van hun aanstelling en ontslag. Daarnaast zal deze persoon bepaalde minimumfuncties moeten vervullen, zoals het versturen van kennisgevingen, het onderhouden van de communicatie met de klager, en het doorgeven van de relevante informatie aan het Openbaar Ministerie, in het geval dat hetgeen gemeld is het onderwerp is van een klacht, naast andere taken.

Het bedrijf kan ervoor kiezen om een collegiaal orgaan aan te wijzen om het klokkenluiderskanaal te beheren, maar het moet een werknemer kiezen om de communicatie met dit orgaan te beheren en te verwerken, in overeenstemming met de tweede alinea van artikel 8.

Lees meer op onze blog:

 • Nieuwe Britse wet op ‘nalaten te voorkomen’ fraude

  De“Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023“, die in het Verenigd Koninkrijk is aangenomen, bevat een nieuw strafbaar feit voor bedrijven, namelijk “nalaten fraude te voorkomen”, waardoor grote bedrijven aansprakelijk worden voor fraude die door hun medewerkers wordt gepleegd. Specifiek staat deze nieuwe overtreding in sectie 199 van de wet, die bedrijven aansprakelijk stelt als…

 • De rol van senior managers en directeuren tijdens het interne klokkenluidersproces van een bedrijf

  Het interne klokkenluidersproces in een bedrijf is een cruciaal mechanisme voor het identificeren en aanpakken van wangedrag, fraude of ethische schendingen. De klokkenluiderswetgeving geeft duidelijke richtlijnen over hoe organisaties moeten omgaan met klokkenluiden en binnen dit kader spelen senior managers en directeuren een sleutelrol bij het onderzoeken van deze beschuldigingen. Hieronder bespreken we de kenmerken…

 • Compliance in de gezondheidszorg: Een stappenplan voor KMO’s in het licht van de Office of Inspector General (OIG) 2023 General Compliance Program Guidance (GCPG)

  De gezondheidszorg is voortdurend in beweging en het is een uitdaging om aan de regelgeving te blijven voldoen, vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKB). De GCPG van het OIG van november 2023 biedt waardevolle inzichten en richtlijnen voor zorgverleners van elke omvang. De nuances voor KMO’s verdienen echter speciale aandacht, omdat zij vaak te…

 • Kan een bedrijf weigeren een klokkenluidersklacht te behandelen bij gebrek aan bewijs en informatie van de klokkenluider?

  Interne klokkenluidersklachten zijn een essentieel mechanisme geworden om onwettig gedrag in de bedrijfsomgeving aan te pakken. Kan een bedrijf echter weigeren om een interne klacht te behandelen als het van mening is dat er onvoldoende bewijs of onvoldoende informatie is verstrekt door de klokkenluider? Het antwoord op deze vraag hangt af van verschillende factoren en…

 • Proces en beheer van een klokkenluidersklacht in concerns

  De implementatie van een intern kanaal voor klachten van klokkenluiders speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van bedrijfsethiek en transparantie in organisaties. In een bedrijfsgroep, waar verschillende bedrijven samenwerken en middelen delen, wordt een goed beheer van interne klokkenluiders nog crucialer. Organisatiestructuren kunnen complex zijn, met meerdere entiteiten die opereren onder een holding. Een…

 • Particuliere entiteiten die niet verplicht zijn om het klokkenluiderskanaal te implementeren: minimumvereisten

  La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, conocida como ‘Ley Whistleblowing’, establece en el primer apartado de su artículo 10 cuáles son las entidades del sector privado obligadas a implementar un sistema interno de información (empresas con…