De onafhankelijke Beschermingsautoriteit is de instantie die in Spanje is opgericht om een eerlijk en veilig proces voor klokkenluiders te garanderen.

De rol van klokkenluiders is vooral cruciaal geweest bij het aan het licht brengen van schandalen in de publieke en private sector in verschillende landen.

Functies van de onafhankelijke autoriteit voor de bescherming van klokkenluiders

 1. Beheer van het externe kanaal: De Autoriteit is verantwoordelijk voor het beheer van het externe klachtenkanaal, in overeenstemming met de bepalingen van de Wet 2/2023
 2. Beschermende maatregelen: Neemt beschermingsmaatregelen om de klokkenluider te beschermen.
 3. Deelname aan de uitwerking van verordeningen: Zij treedt adviserend op bij de uitwerking van verordeningen die rechtstreeks haar bevoegdheid raken.
 4. Oplegging van sancties: Overeenkomstig de

  sanctieprocedures

  en de bestraffing van de overtredingen vastgesteld door de

  Wet

  .
 5. Aanbevelingen en richtlijnen: Formuleert criteria en beste praktijken om naleving van wettelijke normen te garanderen.

Raadgevend Comité

Het voorzitterschap van de Autoriteit wordt ondersteund door het Raadgevend Comité voor de bescherming van de informant. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende overheidsinstanties en juridische experts. Hoewel de besluiten van de Commissie niet bindend zijn, spelen ze een cruciale rol bij het adviseren van het voorzitterschap.

Sanctiebevoegdheid

De Autoriteit kan sancties opleggen aan entiteiten in de publieke en private sector in gevallen waarin overtredingen de grenzen van meer dan één autonome gemeenschap overschrijden. Bovenal is het opleggen van deze sancties de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Autoriteit.

Communicatiekanaal

De
meldkanaal
kan iedereen overtredingen of misdaden melden. Daarom kunnen deze rapporten al dan niet anoniem worden ingediend, zodat vertrouwelijkheid te allen tijde gegarandeerd is.

Na registratie van de klacht beoordeelt de Autoriteit de geldigheid ervan en beslist ze onomstotelijk of ze doorgaat met het onderzoeksproces. De entiteit streeft naar een open communicatie met de klokkenluider, waarbij vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging altijd worden gewaarborgd.

Conclusie

De oprichting van de onafhankelijke autoriteit voor de bescherming van klokkenluiders laat zien dat Spanje transparantie en corruptiebestrijding hoog in het vaandel heeft staan. Het biedt een veilig kanaal voor degenen die onregelmatigheden willen melden en garandeert hun bescherming en een eerlijk proces.

Verwante onderwerpen

EU DIRECTIVE whistleblower law. Ley 2/2023

Trusty Free
Gratis klokkenluidersoftware

Betrouwbare naleving van de EU-klokkenluidersrichtlijn en de Amerikaanse klokkenluiderswetgeving.

Onmiddellijk. Verzekering. Geen complicaties.


KRIJG Trusty Free!

Je kunt je ook rechtstreeks via WordPress aanmelden voor Trusty:


wordpress whistleblower hotline