We’re excited to share that we’ve recently achieved an important milestone – we now have over 1000 whistleblower hotline clients onboard!

This accomplishment reflects the agreement Trusty clients have in our mission. Compliance shouldn’t have to cost big! Let’s take a closer look at our client distribution and how Trusty is meeting their needs.

What Percentage of our Clients Use Our Trusty Free Whistleblower Hotline?

Within our client base, Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) form the majority, accounting for 80% of our clients. Most Importantly for these businesses, our Trusty Free whistleblower software is more than enough to meet their needs! The remaining 20% are larger corporations. They opt for our Trusty+ solution, designed to cater to the unique demands of their operations. Our Trusty+ technology can be scaled to serve businesses of varying sizes and complexities.

How Many Whistleblower Reports Per Year Should Your Business Expect?

Our focus on providing a effective solution is evident in the usage patterns. On average, SMEs receive around one report per year. In contrast, larger corporations tend to receive a higher volume of reports, in addition approximately 17 on average. This variance aligns with their operational scope and size. Meanwhile, it’s also a key driver for their adoption of our premium solution.

free whistleblower software

We Offer an Affordable Whistleblower Hotline Solution to Every Organization, Regardless of Size or Number of Reports!

business need whistleblower hotline

Regardless of your business size, Trusty offers accordingly tailored and affordable solutions to suit your needs. Sign up for your own Trusty Free whistleblower hotline on our website, setup is easy and only requires a few clicks! As we celebrate the 1000th client milestone, we invite you to learn more about Trusty and why we started this project.


A FREE AND INSTANT WHISTLEBLOWER HOTLINE FOR YOUR ORGANISATION

Learn More About Trusty Free!


We’ve written many more articles on whistleblower laws in your country!

Read the latest in our blog:

 • Nieuwe Britse wet op ‘nalaten te voorkomen’ fraude

  De“Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023“, die in het Verenigd Koninkrijk is aangenomen, bevat een nieuw strafbaar feit voor bedrijven, namelijk “nalaten fraude te voorkomen”, waardoor grote bedrijven aansprakelijk worden voor fraude die door hun medewerkers wordt gepleegd. Specifiek staat deze nieuwe overtreding in sectie 199 van de wet, die bedrijven aansprakelijk stelt als…

 • De rol van senior managers en directeuren tijdens het interne klokkenluidersproces van een bedrijf

  Het interne klokkenluidersproces in een bedrijf is een cruciaal mechanisme voor het identificeren en aanpakken van wangedrag, fraude of ethische schendingen. De klokkenluiderswetgeving geeft duidelijke richtlijnen over hoe organisaties moeten omgaan met klokkenluiden en binnen dit kader spelen senior managers en directeuren een sleutelrol bij het onderzoeken van deze beschuldigingen. Hieronder bespreken we de kenmerken…

 • Compliance in de gezondheidszorg: Een stappenplan voor KMO’s in het licht van de Office of Inspector General (OIG) 2023 General Compliance Program Guidance (GCPG)

  De gezondheidszorg is voortdurend in beweging en het is een uitdaging om aan de regelgeving te blijven voldoen, vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKB). De GCPG van het OIG van november 2023 biedt waardevolle inzichten en richtlijnen voor zorgverleners van elke omvang. De nuances voor KMO’s verdienen echter speciale aandacht, omdat zij vaak te…

 • Kan een bedrijf weigeren een klokkenluidersklacht te behandelen bij gebrek aan bewijs en informatie van de klokkenluider?

  Interne klokkenluidersklachten zijn een essentieel mechanisme geworden om onwettig gedrag in de bedrijfsomgeving aan te pakken. Kan een bedrijf echter weigeren om een interne klacht te behandelen als het van mening is dat er onvoldoende bewijs of onvoldoende informatie is verstrekt door de klokkenluider? Het antwoord op deze vraag hangt af van verschillende factoren en…

 • Proces en beheer van een klokkenluidersklacht in concerns

  De implementatie van een intern kanaal voor klachten van klokkenluiders speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van bedrijfsethiek en transparantie in organisaties. In een bedrijfsgroep, waar verschillende bedrijven samenwerken en middelen delen, wordt een goed beheer van interne klokkenluiders nog crucialer. Organisatiestructuren kunnen complex zijn, met meerdere entiteiten die opereren onder een holding. Een…

 • Particuliere entiteiten die niet verplicht zijn om het klokkenluiderskanaal te implementeren: minimumvereisten

  La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, conocida como ‘Ley Whistleblowing’, establece en el primer apartado de su artículo 10 cuáles son las entidades del sector privado obligadas a implementar un sistema interno de información (empresas con…