Het hebben van een kanaalmodel voor klokkenluiders is cruciaal om ethische en compliance-uitdagingen in bedrijven aan te pakken. Bovenal brengt de juiste implementatie ervan juridische en organisatorische overwegingen met zich mee.

Essentiële vereisten voor een klokkenluiderskanaal

 1. Transparantie: De kanaalprocedure moet duidelijk worden gedefinieerd. Het belangrijkste is dat het gaat om wat er gerapporteerd kan worden, hoe het geformaliseerd moet worden en welke instantie elk deel van het proces zal beheren. Volgens de principes van een nalevingsprogramma.
  Daarom moet elke stap (ontvangst, onderzoek, sanctiebeoordeling en handhaving) door een andere instantie worden uitgevoerd om onpartijdigheid te garanderen.
 2. Toegankelijkheid: Werknemers moeten vanaf verschillende apparaten toegang hebben tot het kanaal en in principe hun klachten gemakkelijk kunnen indienen.
 3. Communicatie: Het is cruciaal om werknemers te informeren over het bestaan, het gebruik en de kenmerken van het kanaal. Bovenal, vooral hoe de bescherming van de identiteit van de klokkenluider wordt gegarandeerd, in overeenstemming met de richtlijnen die zijn opgesteld door de

  Wet bescherming klokkenluiders

  .

 4. Bescherming en vertrouwelijkheid: De bescherming van zowel de klokkenluider als de gerapporteerde moet worden gewaarborgd. Op dezelfde manier moeten vergelding en valse beschuldigingen worden vermeden. Wanneer in overeenstemming met de bepalingen van de

  beleid maatschappelijk verantwoord ondernemen

  en de

  onafhankelijke autoriteit voor de bescherming van klokkenluiders.

 5. Monitoring: De invoering van indicatoren die het mogelijk maken om de prestaties van het kanaal te beoordelen en te evalueren is van vitaal belang.
 6. Gegevensbescherming: Bovenal moeten bedrijven de vertrouwelijkheid van
  vertrouwelijkheid van de gegevens
  van klokkenluiders en beklaagden en hun bescherming waarborgen.

Implementatie van een klokkenluiderskanaal

Na het definiëren van het kanaalbeleid en de instantie die de klachten zal beheren, moet ongetwijfeld de implementatiefase volgen. Hier wordt het kanaal ontworpen op basis van een

klachtenmodel

kanaalspecifiek model, worden de regels opgesteld en de processen gedefinieerd.

Communicatie van het kanaal naar het hele bedrijf is essentieel, met name inclusief training over het gebruik en publicatie van de voorschriften. Daarnaast is het cruciaal om een voortdurende follow-up uit te voeren, de prestaties te controleren en te evalueren aan de hand van indicatoren.

Conclusie

Het creëren van een effectief klokkenluiderskanaal is een essentiële stap voor elk bedrijf dat integer en transparant wil werken. Zorgen voor bescherming van klokkenluiders en het bieden van een duidelijke en toegankelijke manier van rapporteren is essentieel om het vertrouwen onder werknemers te behouden en ervoor te zorgen dat eventuele misstanden worden geïdentificeerd en op de juiste manier worden aangepakt.

Verwante onderwerpen

compliance en empresas. Canal de denuncias

Vertrouwd gratis
Gratis klokkenluidersoftware

Betrouwbare naleving van de EU-klokkenluidersrichtlijn en de Amerikaanse klokkenluiderswetgeving.

Onmiddellijk. Verzekering. Geen complicaties.


KRIJG Trusty Free!

Je kunt je ook rechtstreeks via WordPress aanmelden voor Trusty:


wordpress whistleblower hotline