Met de toenemende aandacht voor transparantie en ethiek in alle organisaties, rijst de vraag of een klokkenluiderskanaal in stichtingen echt nodig is. Het snelle antwoord is dat stichtingen geen uitzondering zijn. Hier vertellen we je hoe en waarom je een klokkenluidersregeling in je stichting zou moeten implementeren.

Waarom is een Stichting Klokkenluiderskanaal cruciaal?

Het klokkenluiderskanaal is niet alleen een instrument voor transparantie, maar is ook onmisbaar geworden op het gebied van stichtingen. Dit kanaal bevordert niet alleen goede praktijken, maar fungeert ook als een mechanisme voor vroegtijdige detectie van illegaal gedrag. Deze kunnen variëren van administratieve overtredingen tot strafbare feiten.

Stichtingen opgericht door politieke partijen

politieke partijen


vakbonden

bedrijfsorganisaties

of die een sterke band hebben met de publieke sector zijn in het bijzonder in beeld. Dit maakt de implementatie van dit kanaal nog crucialer.

Huidige wetgeving

De Wet 2/2023 of zoals velen het noemen, de


Wet Bescherming Klokkenluiders.W


klokkenluidersbescherming

is een omzetting van de Europese Klokkenluidersrichtlijn. Over het algemeen is het belangrijkste doel van deze wet om mensen te beschermen die

klokkenluiders


die waarschuwen voor corrupte praktijken, hun veiligheid garanderen en vergelding vermijden.

Belangrijkste kenmerken van een effectief klokkenluiderskanaal

Enkele van de essentiële functies die elk klokkenluiderskanaal zou moeten hebben:

  • Gebruiksgemak: Om goed te functioneren moet het toegankelijk en eenvoudig te gebruiken zijn, meestal via de website van de stichting.
  • Anonimiteit: De mogelijkheid om anoniem klachten in te dienen is essentieel.
  • Vertrouwelijkheid gegarandeerd: Het beschermen van de identiteit van de klokkenluider en alle betrokkenen is cruciaal.
  • Follow-up van het proces: De klager op de hoogte houden van de voortgang van zijn of haar klacht.
  • Naleving van regelgeving: Het naleven van alle relevante regelgeving, inclusief gegevensbescherming, is essentieel.

Stappen voor implementatie

Kanaalimplementatie kan een uitdaging lijken, maar door het op te splitsen in stappen wordt het eenvoudiger. Beslis eerst hoe de klachten worden afgehandeld, of dit intern gebeurt of uitbesteed wordt aan naleving. Zodra dit is besloten, wordt er een beleid opgesteld en een verantwoordelijke aangesteld. Vervolgens wordt de procedure voor de behandeling van klachten opgesteld en wordt het bestaan ervan zowel intern als extern gecommuniceerd.

De gevolgen van niet aanpassen

Voortaan heeft het niet invoeren van een klokkenluiderskanaal gevolgen. Stichtingen die niet aan deze verplichting voldoen, kunnen boetes opgelegd krijgen voor
sancties
oplopen tot 1 miljoen euro, wat de ernst van de overtreding benadrukt.

Verwante onderwerpen

compliance en empresas. Canal de denuncias

Trusty Free
Gratis klokkenluidersoftware

Betrouwbare naleving van de EU-klokkenluidersrichtlijn en de Amerikaanse klokkenluiderswetgeving.

Onmiddellijk. Verzekering. Geen complicaties.


KRIJG Trusty Free!

Je kunt je ook rechtstreeks via WordPress aanmelden voor Trusty:


wordpress whistleblower hotline