In een steeds meer gereguleerde en transparante wereld hebben organisaties, of het nu bedrijven, gemeenten of beroepsverenigingen zijn, de verantwoordelijkheid om systemen op te zetten voor het melden van onregelmatigheden. Binnen deze structuur komt het klokkenluiderskanaal naar voren als een belangrijk element. Laten we eens kijken hoe dit van toepassing is op beroepsverenigingen en hun wettelijke verplichtingen.

Waarom hebben beroepsverenigingen een klokkenluidersregeling nodig?

Beroepsverenigingen, die publiekrechtelijke rechtspersonen zijn, zijn verplicht om een klachtenkanaal op te zetten. In tegenstelling tot wat er gebeurt met het klokkenluiderskanaal voor bedrijven, ligt de verplichte aard ervan niet in het aantal leden of werknemers, maar in de juridische aard ervan.

Deze implementatie versterkt niet alleen het

beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

maar is ook van vitaal belang om te voldoen aan de wetgeving.

De

Wet 2/2023

ook bekend als de Wet Bescherming Klokkenluiders, is de wet die deze kanalen in beroepsverenigingen regelt.

Deze wet is niet alleen in lijn met de

Europese Klokkenluidersrichtlijn

, maar heeft ook tot doel klokkenluiders, ook bekend als “klokkenluiders“tegen mogelijke vergelding.

Kenmerken en voordelen van het klokkenluiderskanaal

De belangrijkste kenmerken van dit kanaal zijn de toegankelijkheid, de mogelijkheid om anoniem te rapporteren en de bescherming van de identiteit van de klokkenluider. De implementatie van dit kanaal is niet alleen een wettelijke verplichting, maar biedt ook

voordelen

in termen van transparantie en vertrouwen.

Bovendien kan het kanaal intern of via een externe provider worden beheerd. De externe optie, zoals de

extern klachtenkanaal

is meer aan te raden, omdat dit het proces vereenvoudigt en versnelt, waardoor de naleving van het

naleving

en ondersteund door de expertise van een

nalevingsfunctionaris

.

Stappen voor implementatie en risico’s van niet-naleving

Om dit kanaal te creëren, moeten beroepsverenigingen:

 1. Beslis hoe klachten worden behandeld.
 2. Wijs een systeembeheerder aan.
 3. Maak een

  protocol

  en voorschriften.
 4. Registreer de ontvangen klachten.
 5. Een

  functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

  .

 6. Communiceer het klokkenluiderskanaal zowel intern als extern.

Niet-naleving van deze verplichtingen kan leiden tot

boetes

aanzienlijke, in het bijzonder boetes tot 1 miljoen euro.

Conclusie

Beroepsverenigingen hebben, net als andere organisaties, een duidelijke verantwoordelijkheid om transparante en effectieve klachtenmechanismen op te zetten. Deze hulpmiddelen bevorderen niet alleen de integriteit, maar beschermen ook klokkenluiders en zorgen voor naleving van de wet.

Verwante onderwerpen

compliance en empresas. Canal de denuncias

Trusty Free
Gratis klokkenluidersoftware

Betrouwbare naleving van de EU-klokkenluidersrichtlijn en de Amerikaanse klokkenluiderswetgeving.

Onmiddellijk. Verzekering. Geen complicaties.


KRIJG Trusty Free!

Je kunt je ook rechtstreeks via WordPress aanmelden voor Trusty:


wordpress whistleblower hotline