Gemeenten, als publieke entiteiten belast met het besturen en dienen van lokale gemeenschappen, hebben een speciale verantwoordelijkheid om integriteit, transparantie en publiek vertrouwen te behouden. Een van de mechanismen om dit te bereiken is de implementatie van een klachtenkanaal.

Is het verplicht voor gemeenten om een klachtenkanaal te hebben?

Het antwoord is ja. Op een vergelijkbare manier als de

bedrijven

Daarnaast moeten gemeenten een kanaal hebben voor klachten.

Bovendien is het essentieel om dit kanaal te onderscheiden van traditionele klachten- of ideeënbussen. Dit is een specifiek instrument voor het melden van onregelmatigheden of illegaal gedrag binnen de gemeente, waardoor mogelijke overtredingen vroegtijdig kunnen worden opgespoord en voorkomen.

Toepasselijke regelgeving

De belangrijkste regels voor het klachtenkanaal in gemeenteraden zijn de volgende

Richtlijn (EU) 2019/1937

ook bekend als de klokkenluidersrichtlijnRichtlijn. Bovendien is de

Spaanse wet voor de bescherming van klokkenluiders

van corruptie, die de Europese richtlijn aanpast aan het Spaanse wettelijke kader.

Daarnaast hebben beide wetgevingen tot doel klokkenluiders te beschermen en een goede afhandeling van klachten te garanderen.

Doelstellingen van het Klokkenluiderskanaal

Dit kanaal heeft verschillende doelen, zoals het opsporen en voorkomen van onregelmatigheden, het beschermen van klokkenluiders tegen onwettig gedrag en het bevorderen van een nalevingscultuur. Over het algemeen is het een hulpmiddel dat andere initiatieven aanvult, zoals de

beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

en de

nalevingsprogramma’s

.

Kanaal Kenmerken

Het kanaal moet niet alleen gemakkelijk toegankelijk zijn voor medewerkers van het stadhuis, maar voor elke burger die een klacht wil indienen. Klachten kunnen schriftelijk of mondeling worden ingediend en moeten de vertrouwelijkheid van de klager garanderen. Daarnaast moet het kanaal worden beheerd door een

functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

of door een specifiek onpartijdig team.

Implementatie van het kanaal in het stadhuis

Om een klachtenkanaal in te stellen, moet de gemeente:

  1. Definieer de communicatiemiddelen.
  2. Wijs een verantwoordelijke persoon of team aan.
  3. Maak een reglement en een actieprotocol.
  4. Een register bijhouden van alle klachten en het publiek informeren over het bestaan ervan.

Conclusie

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid en verplichting om een klokkenluidersregeling in te voeren om de integriteit en transparantie van hun activiteiten te waarborgen. Op die manier versterken ze het vertrouwen van het publiek en bevorderen ze een nalevingscultuur.

Verwante onderwerpen

compliance en empresas. Canal de denuncias

Trusty Free
Gratis klokkenluidersoftware

Betrouwbare naleving van de EU-klokkenluidersrichtlijn en de Amerikaanse klokkenluiderswetgeving.

Onmiddellijk. Verzekering. Geen complicaties.


KRIJG Trusty Free!

Je kunt je ook rechtstreeks via WordPress aanmelden voor Trusty:


wordpress whistleblower hotline