De bedrijfswereld maakt een verschuiving door in de richting van transparantie en verantwoording. Met de implementatie van een verplicht klokkenluiderskanaal. Daarnaast wordt er een instrument voor de preventie en opsporing van illegale acties ontwikkeld voor bedrijven met meer dan 50 werknemers en andere publieke en private organisaties.

Waarom is een klokkenluiderskanaal essentieel?

Het is natuurlijk van vitaal belang om te begrijpen wat

bedrijven


om deze tools te gebruiken. Het is niet alleen een kwestie van voldoen aan een verordening, maar ook van het weerspiegelen van echte

beleid maatschappelijk verantwoord ondernemen

.

Het behandelt ook een essentiële vraag:

Wat is een klokkenluider?

Bovenal spelen deze klokkenluiders een cruciale rol bij het opsporen van onregelmatigheden en dus bij het versterken van de integriteit van de organisatie.

Belangrijkste kenmerken

Een klokkenluiderskanaal is niet zomaar een elektronische brievenbus. Bovendien is het een intern informatiesysteem ontworpen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van zowel de klager als de respondent te waarborgen. Om effectief te zijn, moet het dat wel zijn:

 • Toegankelijk en eenvoudig: Verder is het faciliteren van klokkenluiden van vitaal belang om de opsporing van onregelmatigheden te bevorderen.
 • Onderhandeld met werknemersvertegenwoordiging: Het is essentieel om representativiteit en overeenstemming met de werknemers te garanderen.
 • Verzekering: Vertrouwelijkheid is de sleutel. Als je kiest voor een extern klachten kanaal, het bedrijf moet ervoor zorgen dat het aan alle veiligheidsnormen voldoet.

Verplichte vereisten

Afgezien van deze kenmerken moet het kanaal ontegenzeggelijk:

 1. Anonieme melding toestaan en vertrouwelijkheid garanderen.
 2. De

  schriftelijke klacht  mondeling

  .
 3. Beschikken over een
  protocol
  van gebruik en een
  procedure
  voor het afhandelen van klachten.
 4. Een sanctieregeling in overeenstemming met de arbeidswetgeving.
 5. Train het personeel dat verantwoordelijk is voor het afhandelen van klachten.
 6. Registreer en stuur binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging.
 7. Een procedure opstellen om persoonlijke gegevens te verwijderen.
 8. Controleer regelmatig de effectiviteit.

De verantwoordelijke voor het klokkenluiderskanaal

Het is noodzakelijk dat er een cijfer die verantwoordelijk is voor het systeem. Of het nu gaat om een individu of een collegiaal orgaan, het moet autonoom zijn en vrij van belangenconflicten. Voor bedrijven met een nalevingsfunctionaris.

Deze functie kan worden toegewezen aan deze figuur.

Naleving: een cultuur van integriteit

De invoering van klokkenluiderskanalen weerspiegelt de behoefte aan een cultuur van

naleving

in organisaties. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat dit hulpmiddel slechts één onderdeel is van een allesomvattende benadering van integriteit.

Of het nu voor

gemeenten

,

beroepsverenigingen


of zelfs voor

of zelfs om het witwassen van geld aan de kaak te stellen, het doel is hetzelfde


het doel is hetzelfde: integriteit, transparantie en verantwoording bevorderen.

Conclusie

Samengevat, de juiste implementatie van een

klokkenluidersregeling

niet alleen wettelijke naleving, maar versterkt ook de cultuur van integriteit en transparantie in organisaties.

Het belangrijkste is dathet ontbreken van of tekortkomingen in deze kanalen kan resulteren in sancties voor sancties.

Verwante onderwerpen

trusty dashboard. Canal de denuncias

Trusty Free
Gratis klokkenluidersoftware

Betrouwbare naleving van de EU-klokkenluidersrichtlijn en de Amerikaanse klokkenluiderswetgeving.

Onmiddellijk. Verzekering. Geen complicaties.


KRIJG Trusty Free!

Je kunt je ook rechtstreeks via WordPress aanmelden voor Trusty:


wordpress whistleblower hotline