De“Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, die in het Verenigd Koninkrijk is aangenomen, bevat een nieuw strafbaar feit voor bedrijven, namelijk “nalaten fraude te voorkomen”, waardoor grote bedrijven aansprakelijk worden voor fraude die door hun medewerkers wordt gepleegd.

Specifiek staat deze nieuwe overtreding in sectie 199 van de wet, die bedrijven aansprakelijk stelt als ze hebben nagelaten om wangedrag door een van hun werknemers, of “verbonden persoon”, zoals de wet het uitdrukt, te voorkomen. Het is dus niet langer voldoende voor een bedrijf om te beweren dat het niet op de hoogte was van wangedrag door een van zijn werknemers, en het enige verweer is om te verklaren dat het een nalevingsprocedure heeft om wangedrag op te sporen en te voorkomen.

Op deze manier versterkt de Britse regering de straffen voor bedrijven die niet voldoen aan de plicht om fraude te plegen door aan drie vereisten te voldoen:

– Meer dan 250 werknemers hebben

– Omzet van meer dan GBP 36 miljoen

– Omzet van meer dan GBP 18 miljoen in totale activa.

De wet verduidelijkt dat deze overtreding van toepassing is op een moedermaatschappij als de groep onder leiding van de moedermaatschappij aan twee of meer van de bovenstaande criteria voldoet.

Tot de onwettige handelingen die onder dit nieuwe delict strafbaar worden gesteld, behoren onder andere fraude door niet-openbaarmaking of misbruik van positie, deelname aan een frauduleuze onderneming, valse boekhouding, frauduleuze handel, belastingfraude.

Een bedrijf kan op zijn beurt een boete krijgen als het nalaat om onwettig gedrag van een werknemer te voorkomen met de bedoeling om het bedrijf of zijn klanten te bevoordelen.

beste klokkenluidersoftware

‘Gelieerd persoon’ onder ‘nalaten te voorkomen’-fraude

De wet definieert het juridische begrip “verbonden persoon”, waarbij verwezen wordt naar de werknemer die de overtreding begaat en dat het bedrijf aansprakelijk is met betrekking tot deze overtreding omdat het niet de juiste procedure heeft ingesteld om onwettige handelingen binnen zijn kantoor op te sporen en te voorkomen. Dit zou nalaten zijn om fraude te voorkomen”.

-Een werknemer, agent of dochteronderneming van het betreffende bedrijf.

-Een werknemer van een dochteronderneming.

-Een professional die diensten voor of namens het bedrijf uitvoert.

De factor die een bedrijf echt aansprakelijk maakt voor een overtreding begaan door een “verbonden persoon” is dat het uiteindelijke doel van de overtreding het voordeel van het bedrijf of zijn klanten is, hoewel het ook van toepassing kan zijn als er een indirect voordeel is.

Deze overtreding kan ook in het buitenland begaan worden, zolang “als een werknemer fraude pleegt onder de wet in het VK, of zich richt op slachtoffers in het VK, kan de werkgever vervolgd worden, zelfs als de organisatie (en de werknemer) in het buitenland gevestigd is,” volgens de eerder genoemde wet.

Een ander aspect dat onder de bescherming van dit nieuwe strafbare feit valt, zijn gevallen waarin het bedrijf het slachtoffer is van fraude, waardoor het vrijgesteld wordt van aansprakelijkheid als de fraude bedoeld is om een ander bedrijf of persoon dan het bedrijf zelf ten goede te komen.