ISO 37002 komt hierbij om de hoek kijken: In de moderne bedrijfsomgeving, waar transparantie en ethiek centraal staan, is intern klokkenluiden een cruciaal instrument geworden. Tot 2021 hadden veel bedrijven echter geen duidelijke referentie voor het opzetten van deze kanalen.

Wat is ISO 37002?

ISO 37002, ook bekend als ISO 37002:2021, is de internationale norm die organisaties wil helpen bij het implementeren en optimaliseren van hun interne klokkenluiderskanalen. Deze norm, getiteld

Klokkenluidersbeheersystemen, fungeert als een kompas, geleid door de principes van vertrouwen, eerlijkheid en bescherming.

fungeert als een kompas, geleid door de principes van vertrouwen, eerlijkheid en bescherming. Vóór het bestaan van deze norm werden gerelateerde kwesties op een oppervlakkige manier behandeld in andere normen, zoals de

ISO 37001

over beheersystemen tegen omkoping en de ISO 37301 voor nalevingsbeheersystemen.

Belangrijkste kenmerken van ISO 37002:2021

In navolging van de structuur van andere ISO-normen is deze norm onderverdeeld in 10 hoofdstukken, variërend van toepassingsgebied en termen tot systeemverbetering. De belangrijkste kenmerken zijn:

  1. Geef een duidelijke richting aan voor het implementeren van een effectief klokkenluiderskanaal dat de klokkenluider beschermt en het melden van illegale handelingen motiveert.
  2. Geef aan hoe klachten moeten worden behandeld van ontvangst tot sluiting.
  3. Transparantie bevorderen in de administratie van klachten, zowel anoniem als openbaar.

Doelstellingen van ISO 37002

Het belangrijkste doel is om richtlijnen te geven voor het opzetten, onderhouden en verbeteren van interne klokkenluiderskanalen. Het is ook bedoeld om klokkenluiden aan te moedigen, klokkenluiders te ondersteunen en te beschermen en te zorgen voor een effectief beheer van klokkenluiders. A

Een geschikt intern rapportagesysteem, zoals voorgesteld door de standaard, kan de organisatiecultuur en het bestuur verbeteren.

systeem, zoals voorgesteld door de standaard, kan de organisatiecultuur en governance verbeteren.

Waarom is ISO 37002 gemaakt?

De behoefte aan een hulpmiddel om bedrijven te helpen effectieve klokkenluidersystemen op te zetten was de belangrijkste drijfveer achter het opstellen van deze standaard. Ondanks dat het een essentieel onderdeel is van elke nalevingsprogramma. Veel klachtenkanalen zijn niet effectief genoeg geweest. Daarnaast introduceert ISO 37002 essentiële competenties voor het personeel dat verantwoordelijk is voor deze klachten, zoals het opbouwen van vertrouwen en het tonen van emotionele intelligentie en diplomatie.

Het belang van ISO 37002

De vraag naar meer transparantie van de kant van bedrijven groeit. ISO 37002 is daarom een waardevol hulpmiddel voor wie een rapportagemechanisme wil opzetten dat betrouwbaar is. Deze kanalen voldoen niet alleen aan de klokkenluidersbeschermingswet, maar dragen ook bij aan het voorkomen en vroegtijdig opsporen van onregelmatigheden.

de wet klokkenluidersbescherming, bijdragen aan de preventie en vroegtijdige opsporing van onregelmatigheden.

bijdragen aan de preventie en vroegtijdige opsporing van onregelmatigheden.

Toegang tot ISO 37002 standaard

Je kunt deze norm in PDF-formaat verkrijgen via de

officiële ISO-website

. Voor degenen die de Spaanse versie willen, is AENOR de belangrijkste referentie.

Conclusie

De implementatie van klokkenluiderskanalen is een verantwoordelijkheid en een noodzaak in de hedendaagse zakenwereld. Met ISO 37002 hebben organisaties een duidelijke en gestructureerde gids om dit proces effectief en ethisch uit te voeren.

Verwante onderwerpen

EU DIRECTIVE whistleblower law. Ley 2/2023

Vertrouwd gratis
Gratis klokkenluidersoftware

Betrouwbare naleving van de EU-klokkenluidersrichtlijn en de Amerikaanse klokkenluiderswetgeving.

Onmiddellijk. Verzekering. Geen complicaties.


KRIJG Trusty Free!

Je kunt je ook rechtstreeks via WordPress aanmelden voor Trusty:


wordpress whistleblower hotline