hinweisgeberschutzgesetzt

in 2023 heeft Duitsland zijn versie van de EU-richtlijn inzake klokkenluiders omgezet.

Hoe kan uw bedrijf voldoen aan de Duitse wetgeving ter bescherming van klokkenluiders? Lees hieronder om erachter te komen!

Trisha Cole (geschreven in het Engels, machine vertaald)

Hoe te voldoen aan de Duitse klokkenluiderswetten van 2023

In 2023 introduceerde Duitsland nieuwe wetten ter bescherming van klokkenluiders die een belangrijke stap voorwaarts betekenen in de inspanningen van het land om transparantie en verantwoording op de werkvloer te bevorderen. Bovenal bieden deze wetten belangrijke juridische bescherming en rechtsmiddelen voor mensen die zich uitspreken tegen illegale of onethische praktijken. Het belangrijkste is dat ze nieuwe verplichtingen opleggen aan werkgevers om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren voor klokkenluiders.

Klokkenluiden in Duitsland

Onder de nieuwe wetten zijn werkgevers verplicht om effectieve algemene meldingskanalen voor klokkenluiders op te zetten. Daarom moeten ze stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat klokkenluiders worden beschermd tegen represailles. Bovendien zijn ze ook verplicht om alle meldingen van overtredingen snel en grondig te onderzoeken. Verder passende maatregelen nemen om eventuele problemen op te lossen.

Ook bieden de wetten klokkenluiders aanzienlijke juridische bescherming. Klokkenluiders worden beschermd tegen ontslag, degradatie en andere vormen van vergelding voor het melden van wangedrag, en ze hebben toegang tot rechtsmiddelen als ze worden vervolgd. Klokkenluiders die overtredingen van het strafrecht melden, zijn zelf ook beschermd tegen strafrechtelijke vervolging.

Wat betekent dit allemaal voor bedrijven in Duitsland? Het betekent dat bedrijven klokkenluidersbescherming serieus moeten nemen. Het belangrijkste, , is dat ze concrete stappen moeten ondernemen om aan de nieuwe wetten te voldoen. Tot slot is een van de meest effectieve manieren om dit te doen het implementeren van een klokkenluidershotline.

Duitse wet bescherming klokkenluiders

Een klokkenluidershotline biedt werknemers een veilige, vertrouwelijke manier om zorgen over illegaal of onethisch gedrag binnen het bedrijf te melden. Het kan bedrijven ook helpen om problemen op te sporen en aan te pakken voordat ze openbaar worden, en het kan een cultuur van transparantie en verantwoording bevorderen.

Trusty biedt de beste oplossing voor klokkenluidershotlines voor bedrijven in Duitsland. Onze hotline is direct beschikbaar, wat betekent dat werknemers zorgen in realtime kunnen melden. Het is ook gratis te gebruiken, dus er zijn geen financiële drempels om wangedrag te melden. En misschien wel het belangrijkste: onze hotline voldoet voor 100% aan de nieuwe Duitse wetgeving ter bescherming van klokkenluiders. U kunt er dus op vertrouwen dat uw bedrijf aan de juiste kant van de wet blijft.

Naast een hotline biedt Trusty ook uitgebreide ondersteuning voor bedrijven die een veilige en ondersteunende omgeving voor klokkenluiders willen creëren. Onze experts kunnen u helpen bij het opstellen en implementeren van een effectief klokkenluidersbeleid en effectieve klokkenluidersprocedures. Wij kunnen training en begeleiding bieden om ervoor te zorgen dat uw werknemers hun rechten en verantwoordelijkheden onder de nieuwe wetten begrijpen.

Conclusie

Concluderend kunnen we stellen dat de nieuwe klokkenluiderswetten in Duitsland een belangrijke stap voorwaarts zijn in het bevorderen van transparantie en verantwoordelijkheid op de werkplek. Door een klokkenluidershotline te implementeren, kunnen bedrijven daarna voldoen aan de nieuwe wetten en een cultuur van transparantie en verantwoordingsplicht creëren. En met Trusty kunnen bedrijven dit vol vertrouwen doen, wetende dat ze de beste en meest compliant oplossing gebruiken die beschikbaar is.

trusty whistleblowing free solution
Met ons beveiligde online dashboard kun je je klokkenluidersmeldingen probleemloos beheren

Trusty is een gratis, veilige en veelzijdige klokkenluidershotline voor uw bedrijf. We kunnen je duizenden euro’s per jaar besparen!


KRIJG Trusty Free!

DEEL DIT OP