Het opzetten van een robuust Compliance Programma is noodzakelijk geworden door de toename van regels en voorschriften die het gedrag van bedrijven bepalen. bedrijven. Het gebrek aan gereguleerde richtlijnen over de precieze vereisten van deze programma’s roept echter vragen op over hoe ze moeten worden geïmplementeerd.

Wat moet een complianceprogramma omvatten?

Hoewel we geen uitputtende regelgeving over naleving hebben, zijn er in Spanje twee belangrijke documenten die een leidraad bieden. Vooral artikel 31 bis.5 van het Wetboek van Strafrecht, dat bepaalt dat

artikel 31 bis.5 van het Wetboek van Strafrecht

en de

Circulaire 1/0216 van het Openbaar Ministerie.

.

Deze documenten richten zich voornamelijk op

strafrechtelijke naleving

maar kunnen als referentie worden gebruikt voor andere gebieden van naleving.

Deze richtlijnen zijn essentieel als het gaat om het voorkomen van strafbare feiten, omdat ze bepalen of het complianceprogramma van een bedrijf de strafrechtelijke aansprakelijkheid kan beperken of zelfs uitsluiten als er een misdrijf wordt gepleegd.

Belangrijkste elementen van een effectief nalevingsprogramma

 • Risico-identificatie: Herken de gebieden van het bedrijf waar misdrijven kunnen voorkomen en maak een risicokaart. Bovenal is het cruciaal om je bewust te zijn van de wetten die van invloed zijn op het bedrijf en de specifieke uitdagingen waar het voor staat.
 • Opstellen van protocollen: Ontwerp interne normen en maatregelen die aantonen dat het bedrijf zich inzet voor naleving van de regelgeving. Het belangrijkste is de creatie van een

  ethische code

  en andere specifieke maatregelen.

 • Voldoende middelen: Zorg ervoor dat je over voldoende personeel en materiële middelen beschikt om het nalevingsprogramma uit te voeren.
 • Klachtenkanaal: Implementeer een

  communicatiekanaal

  dat zowel werknemers als derden in staat stelt om mogelijke niet-naleving te melden, waarbij onmiddellijk vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd.

 • Tuchtregime: Stel interne maatregelen op om gedrag te bestraffen dat intern of extern beleid schendt, maar waarborg altijd respect voor de rechten van het individu.
 • Evalueren en bijwerken: Evalueer en actualiseer het complianceprogramma regelmatig, vooral na een belangrijk incident of een verandering in de organisatie of de relevante wetgeving.
 • Een ethische cultuur bevorderen: Naast louter documentatie is het essentieel om een cultuur te bevorderen die ethiek en respect voor de wet hoog in het vaandel heeft staan.
 • Duidelijke documentatie: Elk complianceprogramma moet goed gedocumenteerd zijn, nauwkeurig en aangepast aan de realiteit van het bedrijf.

Conclusie

Het opzetten van een nalevingsprogramma houdt in dat er een cultuur van integriteit en verantwoordelijkheid wordt gecreëerd. In tegenstelling tot De richtlijnen zijn specifiek voor strafrechtelijke naleving, maar de principes kunnen en moeten worden aangepast aan

alle gebieden van naleving

.

Verwante onderwerpen

Programa de compliance. Compliance program

Vertrouwd gratis
Gratis klokkenluidersoftware

Betrouwbare naleving van de EU-klokkenluidersrichtlijn en de Amerikaanse klokkenluiderswetgeving.

Onmiddellijk. Verzekering. Geen complicaties.


KRIJG Trusty Free!

Je kunt je ook rechtstreeks via WordPress aanmelden voor Trusty:


wordpress whistleblower hotline