Het concept van compliance in bedrijven heeft onder andere te maken met de toenemende uitdagingen op het gebied van regelgeving en verantwoordelijkheden.. Maar wat is nu echt de
naleving
of naleving van regelgeving en hoe beïnvloedt dit bedrijven?

Definitie van naleving

Bovenal naleving is de verzameling procedures en goede praktijken die bedrijven hanteren om de operationele en juridische risico’s waarmee ze worden geconfronteerd te identificeren en classificeren. Ook om interne mechanismen op te zetten om deze risico’s te voorkomen, te beheren, te controleren en erop te reageren. In essentie gaat het erom ervoor te zorgen dat een bedrijf voldoet aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op zijn bedrijf.

Soorten naleving

Er zijn verschillende specifieke soorten
naleving
waaronder:

 • Penal
 • Belasting
 • Financieel
 • Werk
 • Milieu
 • Technologisch
 • Voor de preventie van het witwassen van geld
 • Voor sport
 • en cyberbeveiliging

Een bedrijf kan ervoor kiezen om een of meer van de volgende compliance-types te implementeren

of gewoon kiezen voor een algemeen systeem voor compliancebeheer.

Het belangrijkste is
compliancebeheersysteem
dat alle compliance risico’s omvat waarmee het geconfronteerd kan worden.

Sancties en gevolgen

Bedrijven die hun complianceverplichtingen niet nakomen, stellen zich uiteraard bloot aan ernstige straffen en

sancties

.

In Spanje bijvoorbeeld werden bedrijven tot 2020 bestraft met meer dan 2,45 miljard euro omdat ze geen adequaat programma hadden. Sancties kunnen variëren van financiële boetes tot verlies van bedrijf of tijdelijke uitsluiting.

Voorbeelden van overtredingen en straffen zijn:

 • Illegale handel in organen of transplantatie ervan: Boete van drie tot vijf keer de verkregen winst.
 • Strafbare feiten in verband met kernenergie en ioniserende straling: Boete van twee tot vijf jaar.
 • Smokkelwaar: Een boete van twee tot vier keer de waarde van de smokkelwaar.

De toekomst van compliance in Spanje

Hervormingen en wetten zoals LO 1/2015 hebben de regeling van de aansprakelijkheid van rechtspersonen in Spanje gemoderniseerd. Deze wetten introduceren systemen van vrijstellingen en verzachtingen en stimuleren zelfregulering door bedrijven. In deze context is de figuur van de programma van
naleving
wordt essentieel. Bovenal bevordert dit hulpmiddel een cultuur van voorzorg bij bedrijven, waardoor het plegen van misdaden wordt voorkomen en hun reputatie wordt beschermd.

Naleving en gegevensbescherming

Een van de meest gevoelige gebieden in
naleving

is gegevensbescherming. Met de implementatie van de General

Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de LOPDGDD

in Spanje hebben bedrijven de verantwoordelijkheid om de persoonlijke gegevens van hun gebruikers te beschermen en hun rechten te respecteren.

De voordelen van een klokkenluiderskanaal

Een
klokkenluiderskanaal
is niet alleen een verplichting, maar ook een voordeel. Het is duidelijk dat deze kanalen de bedrijfscultuur versterken, transparantie bevorderen en mogelijke juridische sancties voorkomen. Daarnaast kunnen ze waardevolle hulpmiddelen zijn op specifieke gebieden, zoals de preventie van het witwassen van geld.
In het bijzonder
de preventie van witwaspraktijken of de bescherming van minderjarigen in onderwijs- en sportinstellingen.

Conclusie

Compliance is essentieel in de zakenwereld van vandaag. Het zorgt ervoor dat bedrijven binnen het wettelijke kader opereren en beschermt zowel organisaties als hun klanten en werknemers.

Verwante onderwerpen

compliance en empresas. Canal de denuncias

Vertrouwd gratis
Gratis klokkenluidersoftware

Betrouwbare naleving van de EU-klokkenluidersrichtlijn en de Amerikaanse klokkenluiderswetgeving.

Onmiddellijk. Verzekering. Geen complicaties.


KRIJG Trusty Free!

Je kunt je ook rechtstreeks via WordPress aanmelden voor Trusty:


wordpress whistleblower hotline