Leer meer over klokkenluiden, naleving en beste praktijken.

Nieuwe Britse wet op ‘nalaten te voorkomen’ fraude

De“Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023“, die in het Verenigd Koninkrijk is aangenomen, bevat een nieuw strafbaar feit voor bedrijven, namelijk “nalaten fraude te

De rol van senior managers en directeuren tijdens het interne klokkenluidersproces van een bedrijf

Het interne klokkenluidersproces in een bedrijf is een cruciaal mechanisme voor het identificeren en aanpakken van wangedrag, fraude of ethische schendingen. De klokkenluiderswetgeving geeft duidelijke

Compliance in de gezondheidszorg: Een stappenplan voor KMO’s in het licht van de Office of Inspector General (OIG) 2023 General Compliance Program Guidance (GCPG)

De gezondheidszorg is voortdurend in beweging en het is een uitdaging om aan de regelgeving te blijven voldoen, vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKB).

Kan een bedrijf weigeren een klokkenluidersklacht te behandelen bij gebrek aan bewijs en informatie van de klokkenluider?

Interne klokkenluidersklachten zijn een essentieel mechanisme geworden om onwettig gedrag in de bedrijfsomgeving aan te pakken. Kan een bedrijf echter weigeren om een interne klacht

Proces en beheer van een klokkenluidersklacht in concerns

De implementatie van een intern kanaal voor klachten van klokkenluiders speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van bedrijfsethiek en transparantie in organisaties. In een

Particuliere entiteiten die niet verplicht zijn om het klokkenluiderskanaal te implementeren: minimumvereisten

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción,

Aanstelling en taken van de klokkenluiderssysteembeheerder

Aanstelling en taken van de klokkenluiderssysteembeheerder

Compliance in het bedrijfsleven: verplichting of aanbeveling?

Naleving in bedrijven

Aanmelden voor Trusty Nieuwsbrief

Wij sturen u nieuws en updates over klokkenluiden en naleving naar uw inbox.

REQUEST DOCUMENT