Dit zijn de fouten die je complianceprogramma kan maken
nalevingsprogramma

programma moet vermijden.

De moderne bedrijfsomgeving vereist complianceprogramma’s
compliance
effectief in het vermijden van strafrechtelijke aansprakelijkheid en het garanderen van ethische en wetsgetrouwe activiteiten. Bovendien versterkt deze naleving van de regelgeving het imago en de reputatie van het bedrijf in de ogen van de maatschappij. Het is echter niet zonder uitdagingen.

1. Tekortkoming in het bijwerken

Wet- en regelgeving verandert voortdurend. Daarom is het nalaten om de naleving kan regelmatig leiden tot onverwachte risico’s en inefficiënties in het systeem. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van de updates in de

wet ter bescherming van klokkenluiders

en in de

eisen van de klokkenluider

van
nalevingsprogramma.

2. Onbegrijpelijkheid van het nalevingsbeleid

Het is essentieel dat de richtlijnen direct, duidelijk en toegankelijk zijn voor alle leden van het bedrijf. Vermijd ingewikkelde juridische terminologie en concentreer je op eenvoudige en begrijpelijke taal.

3. Verwaarlozing van de analyse van specifieke risico’s

Bovenal is het niet identificeren en beoordelen van de specifieke risico’s die inherent zijn aan het bedrijf en de sector een van de ernstigste fouten. Het belangrijkste is dat het programma wordt aangepast aan de bijzonderheden van de activiteit en de specifieke processen van het bedrijf.

4. Gebrek aan betrokkenheid van management en gebiedsmanagers.

Het management moet een “toon van bovenaf” zetten, terwijl regiomanagers het beleid op hun afdelingen moeten verspreiden en handhaven. Het beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is een duidelijk voorbeeld van hoe betrokkenheid van het management een verschil kan maken.

5. Het niet implementeren van klachtenkanalen

Uiteraard zijn de

klokkenluiderskanalen

essentieel voor werknemers om onregelmatigheden te melden. Het is essentieel om verplichte klokkenluiderskanalen te overwegen en de voordelen van externe klokkenluiderskanalen te kennen.

6. Verwarring tussen training en bewustwording

Beide concepten zijn van vitaal belang, maar ze zijn niet hetzelfde. Terwijl training zich richt op het aanleren van nalevingsbeleid en -maatregelen, probeert bewustmaking een ethische cultuur in het bedrijf te cultiveren. Het is niet alleen belangrijk om werknemers te trainen, maar ook om hen het belang te laten inzien van wat ze leren.

7. Nalatigheid bij de beoordeling van zakenpartners en leveranciers.

Het niet uitvoeren van adequate due diligence op partners en leveranciers kan leiden tot onvoorziene risico’s. Het is vooral essentieel dat er een grondige beoordeling wordt uitgevoerd en dat ze voldoen aan de geldende voorschriften.

8. Vertrouwen op “nepnaleving

Het implementeren van een generiek programma, zonder aanpassingen of concrete maatregelen is een andere fout die je moet vermijden. Een effectief complianceprogramma moet afgestemd zijn op de specifieke kenmerken en risico’s van het bedrijf in kwestie.

Verwante onderwerpen

Programa de compliance. Canal de denuncias

Vertrouwd gratis
Gratis klokkenluidersoftware

Betrouwbare naleving van de EU-klokkenluidersrichtlijn en de Amerikaanse klokkenluiderswetgeving.

Onmiddellijk. Verzekering. Geen complicaties.


KRIJG Trusty Free!

Je kunt je ook rechtstreeks via WordPress aanmelden voor Trusty:


wordpress whistleblower hotline